palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-5.1.2/A-Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése

umft pályázatA támogatás célja: hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely beavatkozások során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően, és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.


Támogatás formája: vissza nem térítendő

Forrás összege: 4 400 000 000 .- HUF

Beadási határidő: 2009.11.15.

Letölthető Pályázati dokumentáció

 • Pályázati felhívás és útmutató
 • Adatlap
 • Projekt adatlap kitölt útmutató_funkció
 • ktgtabla_funkcio_DA6
 • ktgtabla
 • INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ
 • rehab_szakmernök_nyilatkozatok
 • Nyilatkozat de minimis és átmeneti támogatásról
 • köztéri műalkotások_útmutató
 • konzorciumi_megallapodas_projekthez
 • KONZORCIUMI_EGYÜTTMŰKÖDÉSI_MEGÁLLAPODÁS__pályázathoz
 • Kitoltesi_utmutato_koltsegvetesi_tablazathoz
 • varosfejleszto_tarsasg
 • Utmutato_az Akcioterületi_Terv_elkeszitesehez
 • SZAKMAI_INDIKATOR_UTMUTATO
 • segedlet_kp_tamaszok_parkolok_pihenohelyek
 • szakmai_indikatorok_DA

Támogatás célja: A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely beavatkozások során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően, és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik. A cél egyúttal azt is jelenti, hogy mind a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság, mind pedig a befektetők, turisták számára vonzó szolgáltató városközpontok alakulnak ki, amelyek megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy hozzájárulnak a munkahelyek bővüléséhez. A konstrukció további célja új alközponti területek funkcióbővítéssel járó kialakítása, illetve központi, alközponti területekhez kapcsolódóan barnamezős területek funkcióváltással történő megújítása. A konstrukció célja, hogy integrált stratégiai alapokon, a lakosság és a helyi társadalmi, gazdasági szervezetek bevonásával, valós partnerségi alapokon nyugvó városrehabilitáció valósuljon meg. A városrehabilitációs beavatkozások figyelembe veszik a térbeli egymásra hatásokat, a fenntartható területhasználati elveket, az esztétikus, környezetbe illeszkedő és minőségi műszaki megoldásokat az ingatlanok fejlesztése során. Kiemelt tekintettel vannak a használaton kívüli, felhagyott, vagy a fejlesztés keretében funkcióját vesztő épületek, építmények hasznosítására. A városrehabilitáció során a város élhetőségét erősítő közlekedési és környezeti fejlesztéseket, megoldásokat előnyben részesítik.

Kedvezményezettek köre:

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be önállóan pályázatot:

 • A Dél-alföldi régió városi rangú kistérségi székhelyeinek (kivéve a megyei jogú városok) helyi települési önkormányzatai.

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

 • A pályázó településén működő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzatok és intézményeik (32) (az 1990. évi LXV. tv., önkormányzati intézmények 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §; 87. §; Ptk 36. §.);
 • A pályázó településén található központi költségvetési szervek és intézményeik (31) (A költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. §.; Áht. 87. §.), amennyiben a pályázó támogatható tevékenységei között a bűnmegelőzés megjelenik, kötelező bevonni partnerként az illetékes rendvédelmi szervet;
 • Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (1977. évi VI. tv., 1992. évi LV. tv.) (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719);
 • Non-profit szervezetek: egyház (55) (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; Eht); alapítvány (56) (Ptk 74/A §); egyesület (52) (Ptk. 61. §); köztestület (54) (Ptk. 65. §);
 • Non-profit gazdasági társaság (599); – Kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (11, 13, 21, 23) (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, 1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, kivéve multinacionális vállalat1, ill. franchise rendszerű vállalkozás;
 • Szövetkezetek, amennyiben a felújított közterülethez csatlakozó üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek tulajdonosai, vagy üzemeltetői (121, 129); – Magyar Közút Nzrt. – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Támogatási feltételek/

A támogatható tevékenységek köre:

 • 1.) Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek
 • 2.) Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek
 • 3.) Közterületek fejlesztése (városi funkció)
 • 4.) Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések

Támogatás mértéke (%): 80 A pályázati útmutató D2 pontjában részletezettek szerint.

Támogatás minimum összege: 120 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 750 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 6

Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Neve: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3
Tel.: (62) 561-920
Honlap: www.darfu.hu
E-mail: info@darfu.hu

Forrás: NFÜ