palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-2009-1.1.2. Vállalati Tanácsadás

umft pályázatTámogatás célja: A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.

A globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutását segítő tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása. A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg. A konstrukció segítségével javítható a KKV-k hatékonysága, a túlélési, illetve növekedési esélyeinek javítása, ezáltal biztosítva a prioritási tengely kiemelt céljainak elérését, azaz a vállalkozások versenyképességének növelését, illetve a magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységek megjelenésének elősegítését a régió egészében.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 728 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.12.15.
Beadási határidő: 2010.01.25.

Letölthető Pályázati dokumentáció
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Pályázati felhívás és útmutató

Kedvezményezettek köre: A pályázati kiírásra az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

  • gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,115,122,125,129,211,212,226);
  • egyesületek, köztestületek, (KSH 529,541,549,571,599);
  • alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569);

A jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az Általános Feltételek c. dokumentum mellékletét képező megállapodás minta alapján.

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

  • a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmény (KSH 311,312,341,342).

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: Jelen pályázati felhívás keretében kiválasztásra kerülő Támogatás Közvetítő által ellátandó tevékenységek:

  • A KKV pályázói kör tájékoztatása, támogatási igényeinek felmérése, azok elbírálása, az akkreditált tanácsadóval történő kapcsolat létesítésének elősegítése (tanácsadás közvetítés), támogatási szerződés kötése, a KKV-k számára biztosított támogatási összeg kifizetése a KKV-k által igénybe vett tanácsadási tevékenységek költségeinek támogatására, ellenőrzés, nyomon követés, értékelés, dokumentálás, jelentéstétel a KSZ felé.
  • A programhoz kapcsolódó ügyfélszolgálat, általános információnyújtás a gazdasági társaságok és magánszemélyek részére. Az ügyfélszolgálati tevékenység ellátását segíthetik, kiegészíthetik előre elkészített írásos anyagok felhasználásával is. Az ügyfélszolgálati, általános információnyújtási tevékenység során felhasznált dokumentációt teljes körűen, korlátozás-, és térítésmentesen, mindenki számára elérhetővé kell tenni az interneten az ügyfélszolgálati, általános információnyújtási tevékenység végzésével egyidejűleg.
  • Tanácsadói tevékenységhez kapcsolódó értékelés, dokumentálás, jelentés a KSZ felé.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 728 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 728 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 1

Forrás: NFÜ