palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat közösségi közlekedés fejlesztésére

Pályázati felhívás az Észak-Magyarországi Operatív Program, az Észak-Alföldi Operatív Program, a Dél-Alföldi Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázatához.

Kódszám: ÉMOP-5.1.2-11, ÉAOP-3.1.4/A-11, DAOP-3.2.1/A-11, KDOP-4.2.3-11

Alapvető cél: A konstrukció célja térségi alapon megvalósuló infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alap-feltételrendszerének a fejlesztése, biztosítása érdekében. Az országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele érdekében közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási, utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek fejlesztése, kialakítása.

A felhívás kiemelt célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

Rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben:

 • Észak-Magyarországi Operatív Program: 0,618 Mrd Ft
 • Észak-Alföldi Operatív Program:  3,500 Mrd Ft
 • Dél-Alföldi Operatív Program: 1,130 Mrd Ft
 • Közép-Dunántúli Operatív Program: 2,000 Mrd Ft

Támogatható pályázatok várható száma

 • Észak-Magyarországi Operatív Program: 3 db
 • Észak-Alföldi Operatív Program: 12 db
 • Dél-Alföldi Operatív Program: 4 db
 • Közép-Dunántúli Operatív Program: 5 db

PÁLYÁZÓK KÖRE

 • Települési önkormányzatok
 • Önkormányzati és kistérségi társulások
 • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 327);
 •  Többcélú kistérségi társulás (KSH 326, 328);
 • Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulásesetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);
 • Központi költségvetési szervek és intézményeik
 • Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.2
 • Közösségi közlekedés feladatainak ellátására jogosult, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok.

Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van. Önállóan nem, kizárólag a fent felsorolt szervezetekkel alkotott konzorciumi formában pályázhatnak az alábbi szervezetek, hivatkozva arra, hogy bevonásuk önállóan nem támogatható tevékenység tervezése esetén lehet szükséges:

 • MÁV Zrt.
 • MÁV-START Zrt.

A komplex fejlesztések érdekében egy pályázat több önálló megvalósítási helyszínt is tartalmazhat. Egy pályázó (konzorciumi vezető) több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a pontszám szerinti rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra.

Konzorciumi formában, konzorciumi tagként egy szervezet több pályázatban is részt vehet, támogatásban részesülhet.

Figyelem, amennyiben a pályázat állami tulajdonú vagy kezelésű országos közúthoz csatlakozik vagy azt érinti, a pályázat előkészítésekor, a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetni szükséges a vagyonkezelő

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a beruházás megvalósításáról. Állami tulajdonú közút, vagy országos közúthálózatba tartozó és 1, 2, 3, 4 vagy 5 számjeggyel jelölt út területén a pályázók kizárólag az 1988. évi I. tv. 29.§ (11) bekezdésében számukra engedélyezett tevékenységekre pályázhatnak, az országos közút területén kizárólag ezen tevékenységeikre igényelhetnek támogathatást.

A Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szervezetek konzorciumi formában sem vehetnek részt a pályázat megvalósításában. Amely tevékenységek a települési önkormányzatok által nem valósíthatóak meg, jelen felhívás keretében nem támogathatóak.

Támogatás formája: A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás mértéke 95%.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának helye és határideje: A pályázatok benyújtása 2011. december 12. – 2012. április 10. között lehetséges.

Specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet: