palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kistelepüléseken a településkép javítása pályázat

Pályázati felhívás a Közép-Dunántúli Operatív program Kistelepüléseken a településkép javítása tárgyú pályázatokhoz.

 

Kódszám: KDOP-3.1.1/C-11

Alapvető cél: A régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a kiírás célja, hogy a támogatott fejlesztések a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása, a műemlékek, valamint a használaton kívüli, de örökségi értékkel bíró elemeknek az értékeket kibontakoztató, megőrzésüket elősegítő revitalizációja, illetve egyéb kisléptékű infrastrukturális beavatkozások révén elősegítsék a településkép javítását, és hozzájáruljanak a lakosság elégedettségi szintjének növekedéséhez.

Rendelkezésre álló forrás: A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg:

 • a pályázati felhívás B pontjában meghatározott pályázói kör nem LHH kistérségbe tartozó települései számára 425 millió Ft
 • a pályázati felhívás B pontjában meghatározott pályázói kör LHH kistérségbe tartozó települései számára 75 millió Ft

Támogatható pályázatok várható száma: 4-5 db.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be önállóan pályázatot:

 • 10.000 főnél alacsonyabb állandó népességgel rendelkező városi rangú települési önkormányzatok (321)
 • nem városi rangú, de 5.000 főnél nagyobb állandó népességgel rendelkező és 100 fő/km2–nél nagyobb népsűrűségű települések települési önkormányzatai (321)2, illetve Aba Nagyközség Önkormányzata.

 Támogatható tevékenységek köre

 Önállóan támogatható tevékenységek

 • Közigazgatási funkciót ellátó épületek energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése.
 • Közművelődési intézmények, kulturális házak, közösségi tereket biztosító intézmények energia-racionalizálással egybekötött felújítása, valamint átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése, indokolt esetben új építés.
 • Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülő épületek fenntartható módon történő felújítása, átalakítása, bővítése, jelen útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységeknek megfelelő hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése. (Amennyiben gazdasági célú az épület hasznosítása, gazdaságélénkítőbeavatkozásnak minősül).
 • Településmagok értékőrző megújítása esetén történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek, természeti, épített értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, építmények közvetlen környezetének rendezése, minőségi utcabútorok kihelyezése.
 • Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek kialakítása, felújítása.
 • Települési zöldterületek, közparkok, szabadstrandok zöldfelületei, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása.
 • Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok felújítása, állandó vagy rendszeres szabadtéri piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése (gazdaságélénkítő beavatkozás).

I. Projekt területi korlátozása: Kizárólag a Közép-dunántúli régió területén fekvő, a B pontban meghatározott települések belterületén tervezett fejlesztés tervét tartalmazó projekt támogatható.

A jogosult beavatkozási9 területnek a következő számszerű minimum kritériumoknak kell megfelelnie (amennyiben nem irányul barnamezős területek rehabilitációjára):

 • A beavatkozási területek a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe.
 • A terület belterületen van.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke:

 • regionális beruházási támogatással támogatott tevékenység: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 40%, KKV esetén 40%+10%;
 • kulturális célú támogatással támogatott tevékenység: 90%;
 • csekély összegű támogatással támogatott tevékenység: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) és (2) bekezdései szerinti mérték (ún. támogatási térkép): 40% KKV esetén 40%+10%, közszféra szerv pályázók11 esetén 90%;
 • állami támogatásnak nem minősülő, ún. közcélú tevékenység: 90%; A támogatás mértéke a projekt egészére vetítve nem haladhatja meg a 90%-ot.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft maximum 75 millió Ft.

Az önerő mértéke: Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 10%-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Jelen kiírásban egyfordulós, eljárásrendben, egyszakaszos, bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje: A pályázatok benyújtására 2011. október 20. és 2012. január 16. között van lehetőség.

További információ:
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további általános, valamint kiírás specifikus információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig az alábbi elérhetőségeken keresztül kérhet:

Telefonon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mailen: nfu@nfu.gov.hu