palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„Ultragyors elektromos autótöltés fejlesztése Közép- és Kelet-Európában” szándéknyilatkozat-tételi felhívás

Az OMV Petrom Marketing SRL. transzformátor alállomások szállítására kíván szerződést kötni, teljes felszereléssel (közép- és kisfeszültségű elektromos berendezésekkel, ideértve a relékkel való védelmet, az aktív és reaktív villamosenergia-mérést, a hálózati távvezérlést, valamint a vezérlő áramköröket) vagy a részletes munkaterv szerinti részleges felszereléssel, melyek célja a TEN-T közlekedési hálózat mentén meglévő romániai, szlovákiai és magyarországi töltőállomásain telepítendő elektromos ultragyors töltőállomások ellátásához szükséges kimenő teljesítmény biztosítása.

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT-TÉTELI FELHÍVÁS

Közzé téve 2023. november 2-án, és újra közzétéve 2023. november 22-én

az OMV Petrom, az OMV Slovakia és az OMV Magyarország honlapján

A pályázat tárgya: „Transzformátor alállomások szállítása Romániában, Szlovákiában és Magyarországon”

Hivatkozási szám: 2141/ 30.10.2023 számú szándéknyilatkozat-tételi felhívás

A pályázat hatálya

Az OMV Petrom Marketing SRL. transzformátor alállomások szállítására kíván szerződést kötni, teljes felszereléssel (közép- és kisfeszültségű elektromos berendezésekkel, ideértve a relékkel való védelmet, az aktív és reaktív villamosenergia-mérést, a hálózati távvezérlést, valamint a vezérlő áramköröket) vagy a részletes munkaterv szerinti részleges felszereléssel, melyek célja a TEN-T közlekedési hálózat mentén meglévő romániai, szlovákiai és magyarországi töltőállomásain telepítendő elektromos ultragyors töltőállomások ellátásához szükséges kimenő teljesítmény biztosítása.

A pályázat háttere

A jelenlegi pályázat az „Ultragyors elektromos autótöltés fejlesztése Közép- és Kelet-Európában” című projekt keretében valósul meg, amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) programban, a romániai Közlekedési Minisztérium és a Beruházási és Európai Projektek Minisztériumának támogatásával kapott európai finanszírozást, és az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökséggel (CINEA) kötött finanszírozási szerződést.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, az elektromos járművekkel való hosszú távú közlekedés elősegítése révén. A projekt konkrét fizikai célja az elektromos járművek töltőállomásainak villamosenergia-ellátását biztosító transzformátor-alállomások beszerzése, amelyek 2 darab, legalább 150 kW teljesítményű töltőponttal állnak majd a lakosság rendelkezésére a TEN-T úthálózat mentén Romániában, Magyarországon és Szlovákiában. További részletek itt találhatók: https://www.omvpetrom.com/en/our-business/low-and-zero-carbon-projects/e-mobility-cef-project.

A pályázat a következő tételekre tagolódik:

1.) 1-6. tétel – Romániában leszállított trafóállomások, összesen 80* trafóállomás, az alábbiak szerint:

2.) 7-9. tétel – összesen 7*22/0,4 kV-os és 630 kVA teljesítményű trafóállomás leszállítása Magyarországon, a következők szerint:

3. ) 10-11. tétel – összesen 11*22/0,42/0,241 kV-os, 630 kVA teljesítményű trafóállomás leszállítása Szlovákiában, a következők szerint:

(*a számok a fejlesztési tervet jelölik, és kötelezőek, azonban kisebb eltérések előfordulhatnak).

A pályázati eljárás minden résztvevője egy vagy több tételre is pályázhat.

A tervezett alállomások hozzávetőleges száma: 98.

A pályázat egy vagy több nyertessel kötött berendezésszállítási szerződéssel zárul. A szerződés legfeljebb 2025. november 9-ig marad érvényben.

Az ajánlattevők kapacitására vonatkozó követelmények

Az OMV Petrom Marketing SRL felkéri a jogosult vállalatokat, hogy jelezzék érdeklődésüket a fent említett berendezések biztosítására.  Az érdeklődő vállalatoknak olyan információkat kell benyújtaniuk, amelyek igazolják a szerződés teljesítéséhez szükséges képességeket és releváns tapasztalatot:

  • Pénzügyi háttér (D&B kockázati mutatók és pénzügyi információk)
  • Hasonló korábbi tapasztalat

Minden potenciális közös vállalatnak/ társulásnak a fent említett információkat a társulás valamennyi partnerére vonatkozóan meg kell adnia.

Az ajánlat benyújtására felkért vállalatok kiválasztása a következő előminősítési kritériumok alapján történik, mint minimumkövetelmény:

  1. 1-6. tétel – Románia, a berendezéseknek a Román Nemzeti Energiaszabályozó Hatóság (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – „ANRE”) engedélyével kell rendelkeznie. A kritérium teljesülését a gyártó ANRE igazolásának bemutatásával kell igazolni.
  2. 7-9. tétel – Magyarország a berendezéseknek meg kell felelnie a jelenleg érvényes elektromos minőségi szabványoknak (korábban „MEEI”), a magyar DSO követelményeknek, és rendelkeznie kell érvényes CE (Conformité Européenne) jelöléssel. A kritérium teljesülését a berendezések hivatalos dokumentumainak benyújtásával kell igazolni.
  3. 10-11. tétel – Szlovákia a berendezéseknek meg kell felelnie minden vonatkozó és alkalmazandó szlovák és európai normának, szabványnak és törvénynek, valamint a vonatkozó DSO előírásoknak és követelményeknek, és rendelkeznie kell érvényes CE (Conformité Européenne) jelöléssel. A kritérium teljesítését a berendezések hivatalos dokumentumainak benyújtásával kell igazolni.
  4. Valamennyi résztvevő vállalat esetében az általánosan elfogadott hitelminősítő intézetek szerint a pénzügyi kockázatnak legfeljebb „Átlagosnak” kell lennie. Az OMV Petrom Marketing SRL az adott résztvevőre vonatkozó D&B jelentést a résztvevő szándéknyilatkozatának kézhezvételét követően szerzi be.
  5. Minden résztvevő vállalatnak korábbi tapasztalattal kell rendelkeznie a legalább 600 kVA teljesítményű trafóállomások szállítása terén. Ezt egy olyan dokumentum (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv) bemutatásával kell alátámasztani, amely igazolja, hogy a pályázó a pályázni kívánt tétel(ek)nek megfelelő mennyiség legalább 50%-át kitevő, legalább 600 kVA teljesítményű trafóállomást szállított le.

Például, ha egy adott tétel 20 darab, legalább 600 kVA teljesítményű trafóállomást tartalmaz, akkor a hasonló tapasztalatként igazolni kívánt minimális szám 10 darab trafóállomás. Ha egynél több tételre kívánnak ajánlatot tenni, akkor a követelményeket ennek megfelelően kell összevonni.

Az összes követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumot az 1-6. tétel esetében angol vagy román nyelven, a 7-9. tétel esetében angol vagy magyar nyelven, a 10-11. tétel esetében angol vagy szlovák nyelven kell benyújtani.

A szándéknyilatkozatok benyújtásának módja

A pályázaton részt venni kívánó vállalkozásnak 2023. december 4-én, hétfőn a nap végéig:

  • a lenti címre (e-mailben) írásban meg kell küldenie szándéknyilatkozatát, és
  • meg kell jelölnie azon tétel(ek)et, amelyre ajánlatot kíván benyújtani; például: 3 tétel (1., 2., 3. tétel) vagy 6 tétel (1., 2., 3., 7., 10., 12. tétel) és
  • be kell nyújtania az előminősítési minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolásához szükséges dokumentumokat.

Azok a vállalatok, amelyek megfelelnek az előminősítési kritériumoknak, megkapják a pályázati kiírást, és felkérést kapnak, hogy az SAP Ariba, az OMV Group online beszerzésmenedzsment platformján keresztül nyújtsák be ajánlatukat. A pályázaton való részvételhez az érdeklődő vállalatnak el kell fogadnia az OMV Petrom által küldött SAP Ariba regisztrációs felhívást.

Amennyiben az Ön cége nem regisztrált az SAP Ariba rendszerben, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, hogy meghívást kapjon a regisztrációra és a részvételre.

A pályázati felhívás érvényességét 2023. november 17., péntektől 2023. december 4., hétfőig meghosszabbítják. A 2023. november 17-ig már benyújtott szándéknyilatkozatokat az előminősítési eljárás során figyelembe veszik. Amennyiben a szándéknyilatkozatot már benyújtó vállalatok szükségesnek tartják, a meghosszabbított határidőig további releváns információkat/dokumentumokat küldhetnek.

Csatolt dokumentum

OMV elektromos töltő pályázati felhívás

Pontosításra irányuló kérések

A kérelem tartalmával kapcsolatos bármilyen felvilágosítást az érdekelt vállalatok legkésőbb 2023. november 28, keddig küldhetnek a crina.tudorie@omv.com e-mail címre.

Crina Tudorie

OMV Petrom S.A.

Telefon:+4  0730 399 469

email: crina.tudorie@omv.com

Az Európai Unió által finanszírozott projekt. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy a CINEA véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a CINEA nem felelős.

 (X)