palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-2009-5.1.2.B-A városi örökség megőrzése és korszerűsítése

umft_logo_wTámogatás célja: A régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a településkép vonzerejének növelése céljából az egy-egy közterületre, utcára, épületre stb. kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. A konstrukció célja a település életében jelentőséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közművek megújítása.

Kedvezményezettek köre

 1. a Dél-alföldi régió városi rangú településeinek önkormányzatai, a kistérségi székhelyek kivételével (321);
 2. 5000 főnél nagyobb lakónépességgel rendelkező és 100 fő/km2–nél nagyobb népsűrűségű nem városi jogállású települések települési önkormányzatai (321)

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak az alábbi szervezetek:

 • A projektgazda településén lévő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzat és intézményei (32).
 • A projektgazda településen lévő központi költségvetési szervek és intézményeik (31).
 • Non-profit szervezetek:  egyház (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról, Eht; (55)); alapítvány (Ptk 74/A §;(56)); közalapítvány (Ptk 74/G §; (561)); egyesület (Ptk. 61. §; (52)); köztestület (Ptk. 65. §; (54)); non-profit gazdasági társaság (59).
 • Állami gazdálkodó szervezet (71): állami vállalat (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719).
 • Kis- és középvállalkozások (113, 114, 211, 212), valamint egyéni vállalkozók (23) (1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról), önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek az adott településen székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.
 • Magyar Közút Nzrt.
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a települési önkormányzat lehet.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

 • Közigazgatási funkciót ellátó épületek energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bővítése, közvetlen környezetük rendezése.
 • Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó, használaton kívüli vagy alulhasznosított önkormányzati tulajdonban lévő vagy a támogatási szerződés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülő épületek fenntartható módon történő felújítása, átalakítása, bővítése jelen útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységeknek megfelelő hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése (amennyiben gazdasági célú az épület hasznosítása, gazdaságélénkítő beavatkozásnak minősül).
 • Településmagok értékőrző megújítása esetén történelmi és kulturális örökség megőrzése és fejlesztése; a település életében meghatározó jelentőségű, köztulajdonban lévő műemlékek, természeti, épített értékek értékmegőrző felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, építmények közvetlen környezetének rendezése, minőségi utcabútorok kihelyezése.
 • Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek kialakítása, felújítása.
 • Települési zöldterületek, közparkok, a KEOP-ban nem nevesített, köztulajdonban lévő történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása.
 • Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok felújítása, állandó vagy rendszeres szabadtéri piac működéséhez szükséges alapinfrastruktúra kiépítése (gazdaságélénkítő beavatkozás).

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 471 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.06.23.
Beadási határidő: 2009.09.30.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: palyazati-csomag

Támogatás mértéke: 90%
Támogatás összege: min. 10 000 000.- HUF – max. 100 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 6

(Forrás: NFÜ)