palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalati Tanácsadás pályázat

umft pályázatVállalati tanácsadás pályázat (DAOP-1.1.2-10; DDOP-1.1.2-10; ÉMOP-1.1.2-10; NYDOP-1.2.1-10) Alapvető cél: A Regionális Operatív Programok Gazdaságfejlesztési prioritásainak kiemelt célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül.

A konstrukció célja továbbá, hogy a vállalkozás indításához, további eredményes működtetéséhez szükséges információnyújtás, egyedi, vállalkozás specifikus üzleti tanácsadás a már kiépült vállalkozásfejlesztési intézményrendszerre, illetve szakemberekre alapozva valósuljon meg.

Rendelkezésre álló forrás
Az egyes Operatív Programokban a pályázat meghirdetésekor a gazdasági társaságok számára ügyfélszolgálati, általános információnyújtási tevékenység ellátására és a KKV-k információnyújtási, tanácsadási szolgáltatás igénybevételének támogatására rendelkezésre álló tervezett keretösszeg jelen kiírásra vonatkozóan 2009-2010. évekre összesen az alábbiak szerint alakul.

OP

millió Ft

Dél-Alföldi Operatív Program

728

Dél-Dunántúli Operatív Program

500

Észak-Magyarországi OperatívProgram

400

Nyugat-Dunántúli OperatívProgram

690

Összesen

2318

Támogatható pályázatok várható száma: 1-1-1-1 db

Pályázók köre
Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 115, 122, 125, 129, 211, 212, 226);
  • egyesületek, köztestületek, (KSH 529,541,549,571,599);
  • alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569);

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Székhely
Belföldinek minősülő, az adott régióban székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és az adott régióban telephellyel, fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban felsorolt szervezet, vagy azok konzorciuma pályázhat.

Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. A maximálisan igényelhető támogatási mérték megtartásának ellenőrzése hat tizedesjegy pontosságig történik. Az elvégzett tevékenységért járó támogatás mértékét a közvetített támogatáshoz rendelt mutató alapján történő teljesítményértékelés határozza meg.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének

A pályázatok benyújtása 2010. október 15-től, 2010. november 15-ig lehetséges. A pályázatok elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.


Letölthető dokumentumok

DAOP: Csatolt dokumentumok letöltése egyben
DDOP: Csatolt dokumentumok letöltése egyben
ÉMOP: Csatolt dokumentumok letöltése egyben
NYDOP: Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Bővebben:  http://www.nfu.hu/palyazati_lehetoseg_vallalati_tanacsadas_tamogatasara

Forrás: http://www.nfu.hu/