palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-2009-1.1.1.A. – Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése a Dél-Alföldi Régióban

daop pályázatokDAOP- 2009 – 1.1.1/A. – Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése című pályázatra pályázhatnak barnamezős ipari területek fejlesztése; ipari parkok fejlesztése, illetve vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése céljából a Dél-Alföldi Régióban.

Támogatás célja:
„A” pályázati cél:
– Barnamezős ipari területek részcél,
– „Ipari Park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél

„A” pályázati cél esetén:

1. Ipari parknak a 186/2005. (IX.13.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által „Ipari Park” valamint „Minősített Ipari Park” címmel ellátott terület minősül. Jelen pályázat keretében „Ipari Park” címmel rendelkező ipari park barnamezős valamint terület bővítés esetén zöldmezős beruházás fejlesztésére pályázhat. Új ipari park kialakítása ezen konstrukció keretén belül nem támogatható.

2. Barnamezős ipari területi fejlesztésnek minősül az alábbi területek fejlesztése:
· az adott település településrendezési tervében ipari területnek minősített
terület, melynek a korábban termelésre vagy szolgáltatásra használt terület
legalább 50%-a jelenleg nincs használatban, vagy
· az adott település településrendezési tervében különleges területnek minősített katonai eredetű, használaton kívüli, egykori honvédségi terület, vagy
· mezőgazdasági eredetű: használaton kívüli állattartó telep, volt major.

Jelen pályázat keretében zöldmezős ipari terület fejlesztése nem, kizárólag barnamezős fejlesztés támogatható.

„B” pályázati cél: vállalkozói inkubátorházak létesítése, fejlesztése
„B” pályázati cél esetén:
Inkubátorháznak minősül az olyan ingatlan vagy ingatlan-együttes, amelyben a Pályázó az oda betelepült vállalkozások számára műhely és/vagy iroda bérletet, valamint a működéshez szükséges egyéb szolgáltatásokat biztosít.

Kedvezményezettek köre:

„A” pályázati cél esetén:
· helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364),
· gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,121,122,124,129,211,212,226),
· egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571),
· alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569)

„B” pályázati cél esetén:
· helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások (KSH 321,322,362,364),
· gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,121,122,124,129,211,212,226),
· egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571),
· alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

„A” pályázati cél esetén pályázatot az alábbi tevékenységi körökre lehet benyújtani:
· telekhatáron belüli (az ipari terület tulajdonosának, illetve az „Ipari Park” cím birtokosának vagy az ipari park működtetőjének tulajdonában lévő ingatlanokon és nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken. Kivételt képez ez alól a nyomvonal jellegű alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, amely érinti, vagy érintheti a már betelepült vállalkozások területét is) infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése,

 • szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése, bontása, átalakítása, bővítése pl.: üzemcsarnok, tárolók.
  (Nem támogatható tevékenység a nem ipari célú hasznosítást eredményező tevékenységekhez kapcsolódó ingatlan építés.)

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  – előkészítő tevékenységek,
  – a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele,
  – projektmenedzsment,
  – ipari park bővítéséhez kapcsolódó földterület vásárlás (csak ipari parkok esetében támogatható),
  – terület előkészítési munkák, környezetvédelmi kárelhárító munkálatok,
  – minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése,
  – inkubátorház létrehozása, bővítése, átalakítása,
  – kizárólag a szolgáltatások fejlesztéséhez, megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, eszközök, gépek, laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése,
  – pályázó által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése (informatikai hálózat, komplex fizikai szolgáltatások, megvalósítása pl.: karbantartás, vagyonvédelem, hulladékgazdálkodás stb.),
  – a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (ESZA típusú költség).

  „B” pályázati cél esetén pályázatot az alábbi tevékenységi körökre lehet benyújtani:

  vállalkozói inkubátorházak létesítése (építés, átalakítás, bővítés),
  telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése,

  Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  – előkészítő tevékenységek,
  – a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele,
  – projektmenedzsment,
  – barnamezős beruházás esetén terület előkészítési munkák, környezetvédelmi kárelhárító munkálatok,
  – minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése
  – kizárólag a szolgáltatások fejlesztéséhez, megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, eszközök, gépek, laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése,
  – pályázó által nyújtott szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése (informatikai hálózat, komplex fizikai szolgáltatások, megvalósítása pl.: karbantartás, vagyonvédelem, hulladékgazdálkodás stb.),

– a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (ESZA típusú költség).

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: pályázat

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Forrás összege: 3 850 000 000 .- HUF

Beadási határidő: 2009.05.15.

Kitöltőprogram elérhetősége: kitöltőprogram

Támogatás mértéke (%): 50 Támogatás minimum összege: 15 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 250 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 6 – 15

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3
Tel.: (62) 561-920
Fax.:
Honlap: www.darfu.hu
E-mail: info@darfu.hu