palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

COVID-19 utáni turizmus élénkítése pályázat kis- és középvállalkozásoknak

A pályázat célja, olyan vállalkozások támogatása, amelyek működése elősegíti a fenntartható fejlődést, a modernizációt (digitalizáció, innováció, új technológiák használata), új üzleti modellek felállítását, az együttműködést határokon átívelő vállalkozások között, emellett amelyek támogatják a új beruházási gyakorlatok meghonosítását a COVID utáni helyreállításban.

A pályázat kiemelten támogatja a természeti örökség és a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó turizmust, az agroturizmust, a sportturizmust, a falusi turizmust, az agroturizmust, az ökoturizmust.

Pályázók köre

 • Kis- és középvállalkozások,
 • nagyvállalatok,
 • állami tulajdonú vállalatok,

amelyek európai uniós tagállamokban működnek, vagy Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Albániában, Bosznia-Hercegovina vagy Koszovó területén, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Szerbiában és Törökországban, Ukrajnában és Örményországban.

A pályázatot, olyan transznacionális konzorcium nyújthatja be, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 • legalább öt és legfeljebb nyolc entitás (a kapcsolt jogalanyok kivételével) öt különböző jogosult országból;
 • legalább egy vállalkozástámogató szervezet;
 • legalább egy menedzsment szervezet (DMO), amely foglalkozik a turizmusban lévő fenntarthatósággal.

Minden benyújtott pályázatnak támogatnia kell közvetlenül minimum 80 turisztikai kis- és középvállalkozást legalább három, arra jogosult országból. A kis- és középvállalkozások számának országonként kiegyensúlyozott számban kell eloszlaniuk.

Minden benyújtott pályázatnak ki kell választania, mely konkrét turisztikai ágazatokra fókuszál, illetve az országokat, ahol az elnyert összeget ki akarja osztani, valamint a turisztikai kis- és középvállalkozások számát országonként. Emellett meg kell határozni a pályázat elérni vágyott célkitűzéseit, megadni a turisztikai kis- és középvállalkozások kategóriáit, amelyek jogosultak a pénzügyi támogatásra, s ennek odaítélését, pályázati feltételeit, kritériumait kidolgozni.

A pályázatoknak biztosítaniuk kell kiválasztott turisztikai kkv-k részére az anyagi támogatást, s egy könnyen használható és átlátható felügyeleti keretrendszert létrehozni a kiválasztott idegenforgalmi kkv-k által elért eredmények/előrehaladás/fenntarthatóság ellenőrzésére. A fenntarthatóságot bizonyító indikátorok kidolgozása is a projekt benyújtásának feltétele (pl.: környezeti lábnyom, EMAS, uniós ökocímke, egyéb tanúsítási rendszerek), amelyeket a kedvezményezett turisztikai kkv-któl kell begyűjteni és számonkérni.

Megvalósítható tevékenységek köre:

 • a projekt elérendő céljainak kitűzése a potenciális turisztikai kis- és középvállalkozások számára: fenntartható turizmus gyakorlatainak kidolgozása és közzététele; például a vízgazdálkodásról, a turisztikai szolgáltatások diverzifikálásáról, a helyi élelmiszer ellátási lánc kezeléséről
 • a projekt eredményeinek hosszútávú hatásainak kidolgozása
 • online és offline képzések, workshopok, tanulmányutak, webináriumok szervezése, képzési és oktatási anyagok készítése
 • vállalkozások közötti együttműködés segítése: partnerkeresés, tudásmegosztás támogatása: érintett turisztikai kis- és középvállalkozások együttműködését erősítő tevékenységek szervezése
 • konkrét innovációs tevékenységek szervezése, amelyek az új piaci trendekre fókuszálnak, amelyeket az érintett vállalkozások beépíthetnek üzleti modelljeikbe
 • közvetlen támogatási tevékenységek: technikai segítségnyújtás a pályázó kis- és középvállalkozásoknak az EU Ecolabel vagy EMAS fenntarthatósági/környezetvédelmi tanúsítvány megszerzéséhez
 • feltérképezni a kis- és középvállalkozások igényeit, hogy elősegítsék a fenntarthatósági stratégiáikat, és a gyakorlatokat, amelyek a fenntartható turizmushoz kapcsolódóak
 • coaching
 • projektmenedzsment

Projektek lebonyolítására minimum 26, maximum 36 hónap áll rendelkezésre.

Támogatás összege: 900 – 1200 euró

Pályázat határideje 2022. március 2. 17:00.

További információ: COVID-19 utáni turizmus élénkítése pályázat