palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP-1.3.7-19 Fit For Export Projekt – exporttámogatási pályázat

A GINOP-1.3.7-19 Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára. A támogatás célja célja, hogy a hazai KKV-k nemzetközi piacon való megjelenését támogatott szolgáltatásokkal segítse.

A projektben résztvevő KKV-k nem közvetlen támogatást kapnak, hanem a HEPA által biztosított szolgáltatásokat vehetnek igénybe részben térítésmentesen, részben a megfelelő (maximum 50%) önrész biztosítása mellett.

KKV-k részvételi jelentkezésének kezdete és vége

A KKV-k a Projektben való részvételüket az alábbi időszakban kezdeményezhetik

 • Kezdete: jelen Exporttámogatási felhívásnak a HEPA honlapján, az https://exporterettseg.hepa.hu/index.php/hu/fitforexport linken való megjelenése.
 • Vége: A felhívás megjelenésétől számított legalább 30 nap, vagy amennyiben a rendelkezésre álló támogatási
  keret kimerül, akkor ezt megelőzően az Exporttámogatási felhívás visszavonásával, a lezárás időpontja a HEPA
  honlapján a Projekt oldalán kihirdetésre kerül.

Igénybevezető szolgáltatások és azok támogatási mértéke

Az Exporttámogatási felhívás célcsoportjai

 1. A GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I.-ban részt vett KKV-k: a „GINOP-1.1.4-16 Magyar Multi Program I. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása” című kiemelt projekt keretében fejlesztési tervet kapott hazai,
  konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások,
 2. Exportpotenciállal rendelkező, vagy már exportáló KKV-k: a konvergencia régióban székhellyel vagy
  telephellyel rendelkező, exportpotenciállal rendelkező, vagy már exportáló mikro, kis és középvállalkozások,
  amelyek a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy
  részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,

Alkalmassági követelmények

Célcsoport I. : Magyar Multi Program I.ben részt vett KKV

 • Magyar Multi Program I.ben résztvevő KKV.
 • Hazai, konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro, kis és középvállalkozás, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal,
 • Megfelel a 651/2014/EU rendelet I. mellékletben felsorolt kkv minősítési szempontoknak.
 • Alkalmazottainak száma, és árbevétele vagy mérlegfőösszege és tulajdonviszonya alapján megfelel a mikro, kis illetve középvállalkozási kategóriának.
 • Az Magyar Multi Program I.ben kidolgozott fejlesztési tervében szerepelnek a külpiacra lépési tervek, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok.
 • Jogszabályi kizáró okok nem állnak fenn.
 • A KKV rendelkezik akkora mértékű fel nem használt de minimis támogatási kerettel, amely lehetővé teszi a támogatott szolgáltatások KKV általi igénybevételét, vagy vállalja a szükséges önerő biztosítását.

Célcsoport II. :

 • Mikro, kis és középvállalkozás.
 • A konvergencia régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, illetve azo(ko)n legalább 1 fő foglalkoztatottal.
 • Exportképes saját termékkel vagy szolgáltatással rendelkezik.
 • Hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bír.
 • Fejlesztése eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódik be vagy részvételi intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 • Jogszabályi kizáró okok nem állnak fenn.
 • A KKV rendelkezik akkora mértékű fel nem használt de minimis támogatási kerettel, amely lehetővé teszi a támogatott szolgáltatások KKV általi igénybevételét, vagy vállalja a szükséges önerő biztosítását.
 • Exportképességi alkalmasság a HEPA által végzett exportképességi vizsgálat alapján.
 • Megfelel a 651/2014/EU rendelet I. mellékletben felsorolt kkv minősítési szempontoknak.
 • Alkalmazottainak száma, és árbevétele vagy mérlegfőösszege és tulajdonviszonya alapján megfelel a mikro, kis illetve középvállalkozási kategóriának.

A projekt keretében igénybevehető támogatott szolgáltatások és azok műszaki/szakmai tartalma:

 • Nemzetközi kiállításon vagy vásáron való részvétel megszervezése online és/vagy offline formában
 • Nemzetközi áru/cégbemutató, partnertalálkozók szervezése online és/vagy offline formában
 • Képzés nyújtása a célcsoport részére online és/vagy offline formában
 • KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
 • Képzés támoatás

Bővebb információ, letölthető dokumentum

Pályázati kiírás

E-mail cím: fitforexport@hepa.hu
Telefonon: +36 20 280 2546

Levélcím: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

Projektiroda – FIT FOR EXPORT Projekt

1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.