palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar vállalkozások pályázati támogatása – Brexit pályázat

A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) rendelettel Magyarország számára 22 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrás válik elérhetővé az Egyesült Királyság EU-s vámunióból történő 2020. december 31-i kilépése okán fellépő negatív hatások kompenzálására, valamint az gazdasági szereplők új piaci környezethez történő alkalmazkodásának támogatására.


Jelen pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el.
A támogatás feltétele a BREXITből közvetlenül származtatott dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen felhívás keretében nem nyújthatnak be támogatási kérelmet azon cégek, melyeknek a BREXITből származtatott kára kizárólag a megnövekedett adminisztrációs terhekben merül ki.

Jelen pályázati kiírás keretében területi és iparági korlátozások nélkül nyújthatnak be támogatási kérelmet a Felhívásban részletezett korlátok figyelembevételével.

BAR-2021

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

 • Mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, amelyek:
  • rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;
  • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá.

A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása

Támogatható tevékenységek köre:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • Szoftverfejlesztés.
 • Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység

Önállóan nem támogatható tevékenységek (a teljes elszámolható költséghez viszonyított százalékos megkötéssel):

 1. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;
 2. Képzési szolgáltatások igénybevétele;
 3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;
 4. Információs technológia-fejlesztés;
 5. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Választható támogatási jogcímek:

 • Regionális beruházási támogatás vagy
 • Csekély összegű (de minimis) támogatás

Támogatási intenzitás: 70-25%

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege: minimum 3.000.000,-Ft, míg a maximum támogatás nem haladhatja meg a pályázó által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült – azok rendelkezésre állásakor dokumentumokkal és hitel érdemlően igazolt veszteségét, de legfeljebb 2.000.000.000, -Ft. Átmeneti Közlemény illetve csekély összegű (de minimis) támogatások esetén a vonatkozó jogszabályok további korlátozásokat tartalmaznak az igénybe vehető támogatások felső korlátjára vonatkozóan.

A finanszírozás formája és az igényelhető előleg mértéke:
Szállítói és/vagy utófinanszírozás tervezhető a felhívás keretében, de támogatási előleg kizárólag az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft.

 

A támogatási kérelmeket egy szakasz keretében, 2021. november 21. 0:00 óráig lehet ismételten benyújtani az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbiak szerint: 4. szakasz: 2021. november 21. 0:00 óráig beérkezett pályázatok.

Az előzetes regisztráció menete:
Az érdeklődő vállalkozásoknak a https://brexit.questionpro.com linken keresztül, online van lehetőségük előzetes regisztrációra jelen felhívás közzétételétől 2021. szeptember 30-ig. Az online regisztrációs adatlap kötelező mezőinek kitöltésével véglegesített regisztráció nem előfeltétele a pályázat-benyújtásnak, azonban a regisztrált szervezetek a pályázatok értékelése során előnyt élveznek.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő:
A projekt fizikai megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31.

Nem elszámolható költségek

 • levonható ÁFA,
 • működési tevékenység költségei,
 • a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült műszaki gépek, berendezések, immateriális javak, és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.
 • a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés és szolgáltatás igénybevétele. Kivételt képez azonban, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a beruházó képes, és az eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymást közt alkalmaznának.
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 • meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
 • eszközök leszerelési költsége,
 • szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
 • használt eszközök,
 • terméktámogatási díj,
 • garanciális költségek

További információk:
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra. A regisztrációs adatlap előzetes kitöltése a benyújtott pályázat értékelése során többletpontot ér. A Támogató a támogatási kérelmek elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre. A Támogató döntését követően a Kedvezményezettel támogatási szerződés kerül megkötésre. Az irányadó szabályozó környezetet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet biztosítja. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Pályázni szeretne?!
Pályázatírás

Letölthető dokumentumok

Módosítások jegyzéke

BAR-2021_Pályázati felhivas

https://www.palyazat.gov.hu/bar-2021-kdszm-konstrukci-benyjtsi-hatrideje-meghosszabbtsra-kerlt

 

További tájékoztatás
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Email: brexit@hepa.hu
Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztráció során beérkező adatok függvényében a Támogató fenntartja magának a jogot a megadott feltételek módosítására.