palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat könnyűzenei, világzenei és jazzprodukciók létrehozásának támogatására

A pályázat célja a könnyűzenei, világzenei és jazz iparág előadóművészei és a produkcióikat segítő menedzsmentek, háttéripari szakemberek számára történő segítségnyújtás, a pandémia időszaka alatt létrejött, eddig be nem mutatott, az eddig megszokott gyakorlatokon túlmutató, új zenei produkciók létrehozására és közönséghez történő eljuttatására, másrészt a társadalom mentális-lelki megerősítésére és a zeneszerető közösségek megerősítésére a kulturális élet újraindítását követően.

Pályázati cél, hogy a hogy a hazai és határon túli magyar előadók, rendezvényhelyszínek és technikai szakemberek számára lehetővé tegye a kulturális élet újraindítását célzó programban való részvételt.

A Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft.

A támogatási intenzitás: 100%

Saját forrás mértéke: a pályázónak saját forrást nem kell biztosítania.

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.

Jelen Felhívás keretében az igényelhető támogatás: maximum 3 000 000 Ft.

Előleg: a megítélt támogatás 100%-os előleg formájában kerül átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő legfeljebb 30 naptári napon.

Pályázatot nyújthatnak be:

Legalább hároméves zenei formáció részvételével megvalósuló koncertszervezéssel kapcsolatos szakmai múlttal rendelkező magyarországi, szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi vagy szlovéniai klub/koncerthelyszín vagy zenekari/előadói menedzsmentet ellátó önálló jogi személyiségű gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.

Határon túli székhelyű pályázó esetében feltétel, hogy a pályázatot benyújtó gazdasági társaság magyar vállalkozásnak minősüljön. Magyar vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) – jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai – Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban vagy Szlovéniában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

Támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében egy eddig be nem mutatott könnyűzenei, világzenei és jazz produkciót kell megvalósítani egy, a 2.1. pontban foglaltaknak megfelelő klubban/koncerthelyszínen.

A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások

A Felhívás kizárólag könnyűzenei, világzenei és jazz produkciókat támogat; kizárólag élőzenei, legalább 50 perces koncertek megvalósítását támogatja (élőzenei koncert az együttes, a szólista, énekes és kíséret tekintetében egyaránt).

A pályázó köteles a Támogató teljes nevét és a támogatás tényét feltüntetni az eseménnyel kapcsolatos minden kommunikációjában és a koncert helyszínén; a magyar nyelvű produkciókat részesíti előnyben.

A pályázat benyújtásának, illetve a támogatás megítélésének feltétele, hogy a benyújtással egyidejűleg a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt, megvalósítani tervezett tevékenység kapcsán a piaci bevételei nem érik el a megvalósítás során felmerülő költségei legalább felét.

Nem támogathatók bemutatkozó koncertek, újonnan alakult, szakmai múlttal nem rendelkező vagy legalább három éve nem aktív előadók produkciója.

Elszámolható költségek

Személyi jellegű költségek:  Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai).

Dologi kiadások:

  • Szolgáltatási kiadások: média- és reklámkiadások (pl. reklám- és propagandaköltség).
  • Nyomdaköltség.
  • Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében).
  • Egyszeri vagy rövid távra szóló felhasználási jog megvásárlásának költsége (jogdíj).
  • Bérleti díjak (terem, helyszín, hang- és fénytechnikai eszközök, színpadtechnika, hangszer, audiovizuális eszközök).
  • Utazási költségtérítés.
  • Szállítási, fuvarozási költség (hangszer, személy).
  • Szállásköltség.
  • Egyéb szolgáltatási költségek (hangtechnikai szolgáltatás, fénytechnikai szolgáltatás, installációs költség, képfelvétel készítés és utómunka mint szolgáltatás vásárlása).

Beruházási kiadások: Vagyoni értékű jog vagy szellemi termék megvásárlásának költsége (jogdíj).

A támogatás legalább 75%-át az előadók honoráriumára kell fordítani.

Nem elszámolható költségek: gépjárművásárlás, rezsiköltségek, pénzügyi, biztosítási és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő) és ingatlanvásárlással kapcsolatos költségek.

A pályázat megvalósításának időtartama: 2021. 09. 01-től 2022. 04. 30-ig megvalósított koncertek támogatandók. 2022. 06. 30-ig a záró szakmai beszámoló és elszámolás benyújtása is kötelező a Kezelőhöz.

Kizárólag a megvalósítási időszakban felmerült költségek számolhatók el a pályázat keretében.

Teljes pályázati kiírás: Pályázat könnyűzenei, világzenei és jazzprodukciók létrehozásának támogatására

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 15-től 2021. október 1-ig van lehetőség.