palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat zenei közösségi hálózatok létrehozására

Könnyűzenei fesztiválszervezők támogatás

A pályázat a Kárpát-medencében működő magyar könnyűzenei, világzenei és jazz koncertek lebonyolítására alkalmas helyszínek szorosabb együttműködését, a „Kárpát-medencei magyar klubhálózat” kialakításának ösztönzését és a hazai és határon túli magyar könnyűzenei, világzenei és jazz előadók és produkcióik szoros együttműködését, hálózatosodását és a produkciók feltételeinek javítását hivatott elősegíteni, figyelemmel arra, hogy a megvalósításban résztvevő helyszínek technikai és infrastrukturális felszerelése, illetve körülményei megfeleljenek a jelenlegi zeneipari sztenderdeknek.

A pályázat alapvető célja, hogy legalább 3 helyszínen – melyből legalább 1 határon túli magyarlakta területen elhelyezkedő -, legalább 3 magyar előadó bevonásával – melyből legalább 1 határon túli magyar előadó – turnészerű produkciók jöjjenek létre, melyek hosszabb távon elősegítik a megfelelő infrastruktúrával rendelkező hazai és határon túli, könnyűzenei, világzenei és jazz koncertek lebonyolítására alkalmas helyszínek és piaci szereplők (könnyűzenei, világzenei és jazz előadók (a továbbiakban: Előadók) és könnyűzenei, világzenei és jazz koncerthelyszínek (a továbbiakban: Koncerthelyszínek) Kárpát-medencei szintű közösségének kiépítését.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 200.000.000,- Ft.

A támogatási intenzitás: 100 %

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás maximális összege 7.500.000,- Ft
A megítélt támogatás 100%-os előleg formájában kerül átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő 30 naptári napon belül.

Támogatásra jogosultak köre:

Legalább hároméves zenei formáció részvételével megvalósuló koncertszervezéssel kapcsolatos szakmai múlttal rendelkező, magyarországi zenekari/előadói menedzsmentet ellátó önálló jogi személyiségű gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó,

Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági szervezetek és önkormányzati fenntartású intézmények, amelyek legalább 2 éve működő, koncertek lebonyolítására alkalmas helyszín tulajdonosi, üzemeltetői vagy bérlői minőségüket érvényes és hatályos dokumentumokkal tudják igazolni.

A Felhívás keretében konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

Támogatható tevékenységek

A pályázó által legalább 3 koncert turnészerű megszervezése és lebonyolítása, amelyek közül legalább az egyik helyszín határon túli magyarlakta területen helyezkedik el és amelyen legalább egy résztvevő előadó határon túli magyar. Elvárás, hogy minden helyszín alkalmas legyen koncertek lebonyolítására azáltal, hogy a helyszínek technikai és infrastrukturális felszerelése, illetve körülményei megfelelnek a jelenlegi zeneipari sztenderdeknek. A koncertek mindegyikét legalább 2 magyarországi és legalább 1 határon túli előadó közreműködésével szükséges megvalósítani.

A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások

Előadókkal szembeni speciális elvárások

 • Kizárólag saját dalokkal dolgozó, hozzáadott értéket képviselő művészi produkciók támogathatóak
 • Legalább 15 db saját szerzésű, publikált (kereskedelmi forgalomban vagy online csatornákra került) dal, amely a pályázat kiírása előtt került nyilvánosságra
 • A pályázó Facebook követőinek száma minimum 2000 fő
 • A pályázó Spotify hallgatóinak száma minimum 500 fő
 • Legalább 1 nagylemezzel (minimum 8 dal egy adathordozón) rendelkeznek
 • 2019. január 1. óta minimum 10 élő koncertet adtak, amelyből legalább 4 a zenekar székhelyétől eltérő településen valósult meg.
 • A Pályázó vállalja, hogy a koncerthelyszínek megfelelnek az alábbiaknak:  legalább két éve koncerthelyszínként működik , a koncerthelyszínek közül legalább 2 a pályázó székhelyéhez képest földrajzilag eltérő területen működik, melyből legalább 1 határon túli magyarlakta területen helyezkedik el; koncertek lebonyolítására alkalmas helyszín; A koncerthelyszíneket a pályázatban részletesen be kell mutatni;
 • Az előadók nyilatkozata szükséges arról, hogy az adott előadó részt vesz a pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló teljes turnén;
 • A turnén résztvevő előadók közül legalább egynek határon túli magyar előadónak kell lennie;
 • A pályázatban be kell mutatni a turné tervét az előadó(k) és koncerthelyszínek megjelölésével, továbbá csatolni szükséges a pályázó által készített technikai feltételeket is tartalmazó színpadrajzot és ridert;
 • A pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárás lezárását követően 1 évig legalább 1 alkalommal, külön megállapodás alapján a Kezelő felületein megjelenik.

Koncerthelyszínekkel szembeni speciális elvárások

 • A Pályázó vállalja, hogy a koncerthelyszínek megfelelnek az alábbiaknak: legalább két éve koncerthelyszínként működik, a koncerthelyszínek közül legalább 2 a pályázó székhelyéhez képest földrajzilag eltérő területen működik, melyből legalább 1 határon túli magyarlakta területen helyezkedik el; koncertek lebonyolítására alkalmas helyszín; A koncerthelyszíneket a pályázatban részletesen be kell mutatni;
 • Az előadók nyilatkozata szükséges arról, hogy az adott előadó részt vesz a pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló teljes turnén;
 • A turnén résztvevő előadók közül legalább egynek határon túli magyar előadónak kell lennie;
 • A pályázatban be kell mutatni a turné tervét az előadó(k) és a koncerthelyszínek megjelölésével, továbbá csatolni szükséges a pályázó által készített technikai feltételeket is tartalmazó színpadrajzot és ridert;
 • A pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy 2019. január 1. és 2021. július 1. között legalább 6 alkalommal belépőjegyes, élő zenei produkciót bemutató koncertnek adott helyet.

A pályázó vállalja, hogy a pályázati eljárás lezárását követően 1 évig legalább 1 alkalommal, külön megállapodás alapján a Kezelő rendezvényeinek helyszínt biztosít.

Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása

Felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:

 1. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
 2. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Nem támogatható tevékenységek

 • bemutatkozó koncertek, újonnan alakult, szakmai múlttal nem rendelkező vagy legalább három éve nem aktív előadók produkciója.
 • ugyanazzal a dátummal és koncertprogrammal megvalósuló koncertesemény, amely más, jelen Felhívásra benyújtott pályázatokban is szerepel.

Teljes pályázati kiírás: Pályázat zenei közösségi hálózatok létrehozására

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 15-től 2021. október 1-ig van lehetőség.