palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat magyar zenei menedzserek és zeneipari szervezetek tevékenységeinek támogatására

Pályázat a magyar (könnyűzenei, világzenei és jazz) kulturális sajátosságok támogatására, a magyar könnyűzene, világzene és jazz nemzeti sajátosságainak erősítésére műfajtól függetlenül. Tekintettel a kialakult pandémiás helyzetre, további célkitűzés a COVID előtti időszakban hivatásszerűen működő zenekarok megmaradásának elősegítése, és új stratégiák, koncepciók kidolgozásának támogatása a poszt-covid időszakra.

Alapvető cél
A alapvető célja, azon könnyűzenei, világzenei és jazz ipari szereplők, kiadók, zenei produkciós szervezetek, ügynökségek, zenei irodák támogatása, akik alapvetően és igazoltan több előadó menedzselésével foglalkoznak, több, egymásra épülő zeneipari tevékenységet együttesen, saját tevékenységi körükön belül végeznek, kiemelt céljuk, illetve tevékenységük a tehetségkutatás/gondozás és olyan kidolgozott akciótervvel rendelkeznek, amely hosszútávú stratégiai célokat fogalmaz meg Kárpát-medencei és világpiaci kitekintéssel kapcsolatban, további célja a Kárpát-medencében alkotó és élő magyar könnyűzenei, világzenei és jazzegyüttesek  támogatása kulturális tevékenységük megőrzése és fenntartása érdekében, új művek, produkciók, kreatív tartalmak létrehozására.

Rendelkezésre álló támogatási összeg: 700.000.000,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %

A pályázónak saját forrást nem kell biztosítania.

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás összege összefügg a Pályázó által a Felhívás meghirdetését megelőző 3 naptári évben és a pályázat benyújtásakor végzett tevékenységek számával:

 • legalább 3 tevékenység: 1.000.000 – 3.000.000 F között
 • legalább 5 tevékenység: 3.000.000 – 7.000.000 Ft között
 • legalább 7 tevékenység: 5.000.000 – 20.000.000 Ft között
 • legalább 9 tevékenység: 15.000.000 – 40.000.000 Ft között

A megítélt támogatás 100 %-a előleg formájában kerül átutalásra.

A pályázatra jogosultak köre:  Magyarországon, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában bejegyzett székhelyű gazdasági társaságok, civil szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, amelyek életvitelszerűen a Kárpát-medencében élő és alkotó magyar könnyűzenei, világzenei és jazz előadókat menedzselnek, zenei tevékenységük minimum 80 %-át magyar zenei előadókkal összefüggésben végzik, továbbá a Pályázó által tett nyilatkozat alapján a Felhívás meghirdetését megelőző 3 naptári évben és a pályázat benyújtásakor az alábbi felsorolásban szereplő tevékenységek közül legalább 3 db-ot végeznek:

 • Könnyűzenei, világzenei és jazz előadók tehetségkutatása/gondozása
 • Könnyűzenei, világzenei és jazz művek kiadása és értékesítése
 • Stúdióüzemeltetés
 • Saját tevékenységként végzett akkreditált oktatási tevékenység, vagy akkreditált oktatási tevékenységet végző szervezettel való hosszútávú együttműködés
 • Saját tartalomgyártás
 • A tevékenységhez kapcsolódó PR és marketing tevékenység
 • A tevékenységhez kapcsolódó kiadványok megjelentetése és terjesztése
 • Szakmai eseményeken való részvétel
 • Klub üzemeltetés
 • Fesztiválszervezés, programszervezés, koncertszervezés
 • Életmű gondozás
 • Szakértői-, közreműködői tevékenység
 • Hang-, és képfelvétel előállítás
 • Határon túli székhelyű Pályázó esetében feltétel, hogy a pályázatot benyújtó szervezet magyar vállalkozásnak minősüljön. Magyar vállalkozás az a vállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) – jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai – Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában vagy Ausztriában állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy.

A Felhívás alapján konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni, 1 pályázó szervezet kizárólag 1 pályázatot nyújthat be.

A tevékenységekkel kapcsolatos speciális elvárások

A pályázónak (Kárpát-medencei kitekintéssel és európai/világpiaci lehetőségeket is bemutató) hosszútávú stratégiai célok mellett be kell mutatnia:

 • a felhívás 3.7. pontjában rögzített időszak alatt megvalósítani kívánt, időpontokra illetve időtartamokra és pontosan megnevezett előadókra, és a tevékenységek tartalmára lebontott cselekvési tervet.
 • a pályázatnak tartalmaznia kell a cselekvési terv minden tartalmi eleméhez (pl. klipkészítés, lemezbemutató, új kollaboráció stb.)  hozzárendelt részletes költségelemeket tartalmazó költségtervet.
 • a pályázónak be kell mutatnia saját maga és az általa menedzselt előadók szakmai múltját, esetleges díjait, az előadók népszerűségének mérhetőségére vonatkozó adatokat.
 • A pályázatban a Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az igényelt támogatási összeg legalább 10 %-át induló előadók, új produkciók létrehozására fordítja és be kell mutatnia az ehhez kapcsolódó konkrét tevékenységeket és költségeket.

Biztosítékok köre

Felhívás keretében, az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján, nem kell a Pályázónak 20.000.000 Ft és azt meg nem haladó támogatási összeg esetében biztosítékot nyújtania. A Kedvezményezett 20.000.000 Ft feletti támogatási összeg esetén az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján biztosíték(ok) nyújtására köteles.

Teljes pályázati kiírás: Pályázat magyar zenei menedzserek és zeneipari szervezetek tevékenységeinek támogatására

A pályázatok benyújtására 2021. szeptember 15-től 2021. október 1-ig van lehetőség.