palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-2009-1.1.1.E Telephelyfejlesztés a Dél-Alföldi Régióban

daop pályázatokTámogatás célja: A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez.

A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre.

Kedvezményezettek köre: A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2008. év) minimum egy fő volt:

  • Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212)
  • Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)

• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent felsorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy tartalmazzon önállóan nem támogatható, kapcsolódó – a C.1.2 pontban felsorolt tevékenységet.

C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.
2. Eszközök beszerzése.
3. Kármentesítés.

Az önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz nem elegendő a fent felsorolt tevékenységek megvalósítása, hanem szükséges legalább egy, a C.1.1 pontban felsorolt tevékenység megvalósítása is.

Támogatás megnevezése: DAOP- 2009 – 1.1.1./E Telephelyfejlesztés

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: pályázat

Forrás megnevezése: ERFA

Forrás összege: 3 000 000 000 .- HUF

Támogatás mértéke (%): 50

Beadás kezdete: 2009.04.30.

Beadási határidő: 2009.06.30.

Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 100 000 000.- HUF
Igényelhető támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben: max. 150.000.000 Ft

Támogatható projektek száma: 50

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Címe: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3
Tel.: (62) 561-920
Fax.:
Honlap: www.darfu.hu
E-mail: info@darfu.hu