palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP-2009-3.1.2/A – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

umfteulogo_1501Ismét megnyílt a lehetőség a régiókban kerékpárút építésére. Összesen mintegy 12 milliárd Ft áll rendelkezésre a fejlesztésekre. A projektek keretében lehetőség nyílik többek között az állami és önkormányzati utak településen belüli átvezető szakaszain, önkormányzati és 4-5 számjegyű utak külterületi szakaszain történő kerékpárutak építésére, fejlesztésére, forgalombiztonsági berendezések, közlekedési táblák beszerzésére, valamint kerékpártárolók kialakítására. A program lehetséges kedvezményezettjei helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint központi költségvetési szervek és intézményeik lehetnek. Az elnyerhető támogatás összege az egyes régiók kiírásától függően 30 millió és 300 millió Ft között mozoghat. A 2007-2008-as időszakban már 80 projekt részesült több mint 10 milliárd forint támogatásban a regionális programok keretében, mely révén mintegy 300 km-rel bővülhet a hazai  kerékpárút-hálózat. Számos projektet már használatba is vehettek a kerékpárosok. 2007-2013 között mintegy 700 km új kerékpárút építése valósulhat meg a régiókban.

A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.

A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 300 millió Ft.

A támogatott pályázatok várható száma: 20 db.

Pályázók köre:

Általános, valamennyi régióra érvényes pályázói kör:

 • Települési önkormányzatok
 • Önkormányzati társulások
 • Központi költségvetési szervek és intézményeik

Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak:

 • Magyar Közút Kht.
 • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Támogatható tevékenységek:

Támogatás igényelhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához:

 • egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén;
 • négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi
 • átkelési szakaszai mentén, valamint
 • egyéb nyomvonalon1 a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat tehermentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak kerékpárforgalmi létesítmények építésére.

A kerékpárforgalmi létesítmények építésének meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • Helyi vagy országos közutak mentén azokat tehermentesítve, vagy kerékpáros közlekedésre alkalmassá téve valósuljon meg a projekt.
 • A választott kerékpárforgalmi létesítmény C.3.2.2. pontnak megfelelően az adott forgalmi és egyéb környezeti paramétereknek megfelelő létesítmény legyen.
 • Bel- és/vagy külterületen a munkahelyek és közszolgáltatások elérhetősége érdekében szolgálja a hivatásforgalmat.
 • A kerékpárutak építése nem veszélyeztethet természeti oltalom alatt álló értékeket.
 • A kerékpárforgalmi létesítmények tervezésénél, és kiépítésénél az ÚT 2-1.203:2006

Támogatás formája: A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke:

 • Nem hátrányos helyzetű kistérség esetén legfeljebb 85%.
 • Hátrányos helyzetű, vagy átmenetileg hátrányos helyzetű kistérség esetén legfeljebb 90%.
 • Leghátrányosabb helyzetű kistérség esetén legfeljebb 95%.*

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 30 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

Dél-alföldi Operatív Program

Kódszám: DAOP-2009-3.1.2/A

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

6701 Szeged, Postafiók 29.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

A pályázatok benyújtása 2009. május 2. és 2009. junius 4. között lehetséges egy szakaszban.

(Forrás: NFU)