palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Cselekvő Ifjúság Program pályázat – EACEA/05/09

EAC_Logo

(3.2. alprogram – „Fiatalok a világban”: Együttműködés az Európai Unióval nem szomszédos országokkal – (2009/C 78/02)

A pályázati felhívás célkitűzései a következők:

 1. a fiatalok és a fiatal dolgozók mobilitásának javítása;
 2. a fiatalok felelősségi köreinek bővítése, aktív részvételük ösztönzése;
 3. az ifjúsági szervezetek teljesítőképességének előmozdítása a civil társadalom fejlődéséhez való hozzájárulás érdekében;
 4. az együttműködés, a tapasztalatcsere és a bevált gyakorlatok megosztásának ösztönzése az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén;
 5. az ifjúságpolitika, illetve az ifjúsági és önkéntes munka fejlesztésének előmozdítása;
 6. fenntartható partnerségek és hálózatok kiépítése az ifjúsági szervezetek között.

Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik a Cselekvő Ifjúság Program prioritásait, nevezetesen az alábbiakat:

– a fiatalok részvétele;

– kulturális sokszínűség;

– európai polgárság;

– hátrányos helyzetű fiatalok részvétele;

illetve 2009-ben külön prioritást jelent:

 1. a fiatalok mozgósítása, illetve a fiatalok figyelmének felhívása a globális problémákra, mint például a fenntartható fejlődés, a migráció és az éghajlatváltozás.

A projekteket a következő témák valamelyikében lehet benyújtani:

 1. A civil társadalom (az ifjúsági szervezeteket beleértve), az aktív polgárság és a demokrácia megszilárdítása
 2. A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem
 3. Kultúrák, etnikai és vallási csoportok közti párbeszéd
 4. Konfliktushelyzetet követő rendezés, újjáépítés és rehabilitáció
 5. A nők aktív társadalmi részvétele
 6. Kisebbségi jogok
 7. A fiatalok hozzájárulása a millenniumi fejlesztési célok ( 1 ) eléréséhez.
 8. Az együttműködés végső kedvezményezettjei az ifjúsági szektorban dolgozók, fiatal dolgozók és ifjúsági
 9. vezetők, maguk a fiatalok, valamint más, ifjúsági szervezetekben és létesítményekben érintett szereplők, akiket érdekel az együttműködést előmozdító projektek megvalósítása ezen a területen.

Földrajzi hatály

Az e pályázat pályázati útmutatójának 5.2. szakaszában meghatározott földrajzi szempontok ellenére – figyelembe véve az EU-Afrika közös stratégia ( 2 ) általános keretét és az első Afrika-Európa ifjúsági csúcstalálkozó eredményeit és nyomon követését – figyelmet fordítunk azokra a projektekre, amelyek az európai-afrikai párbeszéd, tapasztalatcsere és együttműködés megszilárdítására irányulnak az ifjúságpolitika terén.

Pályázatot benyújthatnak: nonprofit szervezetek

Ezek lehetnek:

–    nem kormányzati szervezetek, vagy

–    közjogi szervezetek

Ugyanez vonatkozik a partnerszervezetekre.

A projektben legalább négy különböző országból származó partnernek (a pályázót is beleértve) kell részt vennie, olyan módon, hogy legalább két partnerországnak és legalább két programországnak kell szerepelnie, ez utóbbiak közül legalább egynek pedig európai uniós tagállamnak kell lennie.

Támogatható tevékenységek: A projektek tartalmi követelményei közé tartoznak a nonprofit célú tevékenységek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területén.

Ez többek között a következőket foglalhatja magában:

–    partnerségi együttműködések és hálózatok kialakítása,

–    szemináriumok és konferenciák,

–    fiatal dolgozók és véleményformálók képzése,

–    képzési eszközök fejlesztése,

–    tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányok a fiatalok érdekében,

–    szakmai látogatások (jobshadowing) a fiatal dolgozók részére,

–    tanulmányutak, megvalósíthatóságot vizsgáló látogatások,

–    értékelő ülések, találkozók,

–    ifjúsági csereprogramok.

A projekteket 2009. november 1. és 2009. december 31. között kell elkezdeni. Időtartamuk legalább 6 hónap, de legfeljebb 12 hónap lehet.

Költségvetés: A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés körülbelül 2 600 000 euróra tehető.

Az Ügynökség által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt teljes támogatható költségeinek 80 %-át.

A támogatás maximális összege 100 000 euro.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. június 1.

Cím:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

‘Youth in Action’ Programme – EACEA/05/09

BOUR, 4/029

Avenue du Bourget, 1

BE-1140 BRUSSELS

További információk:

A részletes pályázati útmutató és a pályázati formanyomtatványok megtalálhatók az alábbi internetes címen:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_3_2_en.php

(Forrás: eur-lex.europa.eu)

linkek: Budva Tallinn utazás Sopron látnivalók Románia nyaralás