palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatalok vállalkozási kultúrája és vállalkozási ismeretek oktatása pályázat – ENTR/CIP/09/E/N02S001

contracts-grants_105A támogatás célja, hogy elősegítse az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagnak és különösen annak 1. alapelvének, valamint a vállalkozói ismeretek európai oktatására irányuló oslói menetrendnek a végrehajtását azáltal, hogy a vállalkozási ismeretek oktatása és az európai fiatalok vállalkozó kedvének javítása terén segíti az életrevaló ötletek elterjedését.

Támogatható projektek:

1. tétel:

–        egész Európát átfogó műhelyprogram létrehozása felsőfokú vállalkozói ismereteket oktató tanárok számára, tudásmegosztás és a gyakorló vállalkozóktól való tanulás céljából (vállalkozásismereti nyári egyetem).

2. tétel:

–        közös on-line platform létrehozása vállalkozási ismereteket oktatók és gyakorló vállalkozók számára,

–        európai vállalkozásismereti oktatási hálózat létrehozása,

–        vállalkozó kedv erősítése a diplomás nők körében,

–        fiatalok vállalkozó kedvének erősítése az oktatási rendszeren kívül,

–        innovatív és gyakorlatalapú felsőoktatási (egyetemi szintű) vállalkozásismereti tananyag kidolgozása, főleg valódi esetek és gyakorlati tanulás alapján.

Támogatásra jogosult pályázók:

A pályázatot jogi személynek kell benyújtania. Minden olyan köz- vagy magánszervezet pályázhat, amely igazolni tudja a felhívás 6.3. pontjában előírt szakmai tapasztalat meglétét.

Ilyen szervezetek lehetnek különösen:

– a közigazgatás minden szintje; nemzeti, regionális és helyi hatóságok,

– oktatási intézmények (általános iskolák és középiskolák, szakiskolák, egyetemek stb.),

– az érintett területeken tevékenykedő civil szervezetek, egyesületek és alapítványok,

– oktatási és képzési szolgáltatók (köz- és magánszolgáltatók),

– kereskedelmi és iparkamarák, és hasonló testületek,

–        gazdasági társaságok és vállalkozástámogató hálózatok.

Költségvetés és a projekt futamideje

A műveletre elkülönített összeg legfeljebb kb. 2 750 000 EUR.

A projektek indikatív száma/átlagos mérete:

–        Az 1. tétel keretében legfeljebb 2 projekt kaphat támogatást.

–        A 2. tétel keretében legfeljebb 10 projekt kaphat támogatást.

A közösségi társfinanszírozás plafonja: Csak olyan projekt kaphat támogatást, amelynél a közösségi finanszírozási igény legalább 200 000 és legfeljebb 500 000 EUR.

Az elszámolható költségek közösségi társfinanszírozási aránya:

–        Az 1. tételnél legfeljebb 60 %.

–        A 2. tételnél legfeljebb 50 %.

A projektek tervezett kezdési ideje: 2009. november 1.

A projektek leghosszabb futamideje:

–        tétel: 36 hónap.

–        tétel: 15 hónap.

Benyújtási határidő: 2009. április 20.

További infromációk: A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

(Forrás: ec.europa.eu)