palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása

új-széchényi-terv pályázatokA konstrukció célja, hogy előmozdítsa a vállalkozások közötti együttműködéseket, valamint a vállalkozások más vállalkozásokkal, oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel klaszter formában megvalósuló együttműködéseinek létrehozását, illetve fejlesztését. Ezen belül különösen fontos, hogy lehetőséget biztosítson a regionális stratégiákban, operatív programokban, ill. az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) megfogalmazott kulcságazatokban működő vállalati együttműködések és klaszterek versenyképességének növelésére. A hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek létrehozását a támogatott projektek keretében. Közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az együttműködések és a klaszter tagjainak versenyképességét. Az innováció orientált fejlesztések és együttműködések létrejöttét.

Részcélok

 • Vállalati együttműködés – legalább 3 mikro- vagy kisvállalkozás közös beruházásának támogatása
 • Induló klaszterek menedzsmentjéhez kapcsolódó tevékenységek támogatása
 • Fejlődő klaszterek komplex projektjeinek támogatása

Kódszám: DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11 , ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP-1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

A támogatott pályázatok várható száma (darab):

Operatív Program

Vállalati

együttműködés

Induló

klaszterek

Fejlődő

klaszterek

Összesen

DAOP

10

10

10

30

DDOP

14

8

5

27

ÉAOP

8

8

8

24

ÉMOP

10

10

10

30

KDOP

5

5

5

15

KMOP

8

4

5

17

NYDOP

6

6

3

15

Összesen

61

51

46

158

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen kiírás keretében vállalati együttműködés esetében kizárólag az alábbi jogállású 800/2008/EK rendelet I. melléklete szerinti mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással):

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 139, 211, 212, 226, 229)
 • Szövetkezetek (KSH 124, 125, 129)
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232)
 • Egyéb vállalatok (KSH 721)

Jelen kiírás keretében induló klaszterek esetében az alábbi jogállású, a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással):

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 112,113,114, 211,212,226, 571, 599, 691),
 • szövetkezetek (KSH 121, 124, 125, 129)
 • egyesülés, egyesületek, köztestületek (KSH 529,541,549, 591),
 • alapítványok (KSH 561,562,569),
 • kutató intézetek, oktatási intézmények (KSH 312, 322, 342),

Jelen kiírás keretében fejlődő klaszterek esetében a klaszter menedzsment feladatait ellátó, alábbi jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással)

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 211, 212, 226, 571, 599, 691),

Projekt területi korlátozása

A klasztereknek és a vállalati együttműködéseknek a régióban működő vállalkozások érdekeit kell szolgálnia (a klaszter tag vállalatok, valamint az együttműködésben részt vevő vállalkozások több mint 50%-ának az adott régióban székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie). Az építésnek az adott régióban kell megvalósulnia, eszközbeszerzés esetén az adott régióban kell üzembe helyezni az eszközt. Amennyiben a klaszter tagjainak vagy az együttműködésében részt vevő vállalkozásoknak a száma egyik régióban sem éri el az 50%-ot, úgy a klaszter vagy az együttműködésben részt vevő vállalkozások abban a régióban pályázhatnak, ahol a legtöbb tagjuk van. Amennyiben a klasztertagok száma megegyező több régióban is, a pályázónak döntenie kell, hogy ezen régiók közül melyikben valósítja meg a projektet.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke és jogcíme: A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

Régiók

Észak-magyarországi régió

Dél – alföldi régió,

Dél – dunántúli régió;

Észak- alföldi régió;

Közép – dunántúli régió;

Nyugat – dunántúli régió

Közép-magyarországi régió

Támogatás összege (millió forint)

Tevékenység Minimum-maximum Minimum-maximum Minimum-maximum
Vállalati

együttműködés

10 –  50

10 – 25

10 – 25

Induló

klaszterek

10 – 40

10 – 30

10 – 30

Fejlődő

klaszterek

10 -150 (50)

10 – 100 (25)

10 – 150 (25)

Önerő mértéke: Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez a tervezett tevékenységek arányától és a meghatározott támogatási mértékektől függő, de minimálisan az elszámolható költség 20 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Dél-Alföldi Operatív Program
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Dél-Dunántúli Operatív Program
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária utca. 3.

Közép-Dunántúli Operatív Program
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. em.

Közép-Magyarországi Operatív Program
Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.

Észak-Alföldi Operatív Program
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ
4002 Debrecen 2. Pf. 501.
A csomagként benyújtásra kerülő pályázatokat a következő címre kérjük megküldeni:
ÉARFÜ Nonprofit Kft. ROP KSZ 4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Észak-Magyarországi Operatív Program Norda Nonprofit Kft
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Pf. 228.

Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. május 13ig lehetséges.
A pályázatok benyújtása ezen időtartam alatt folyamatos. A pályázatok elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/