palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben az Dél-Alföldi Régióban. DAOP-2009-3.1.2/B

umft pályázatA konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.

A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  308,3 millió Ft.

A támogatott pályázatok várható száma: 4 db.

Pályázók köre:

Általános, valamennyi régióra érvényes pályázói kör:

  • Települési önkormányzatok
  • Önkormányzati társulások
  • Központi költségvetési szervek és intézményeik

Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van.

Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak:

  • Magyar Közút NZrt.
  • Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Egy pályázat több önálló, fizikailag egymáshoz nem kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítményt is tartalmazhat, amennyiben a fejlesztést követően – a meglévő hálózati elemekkel együttesen – egy fizikailag egybefüggő, végigkerékpározható szakasz kerül kialakításra.

Önállóan támogatható tevékenységek

Általános, valamennyi régióra érvényes tevékenységi kör:

Támogatás igényelhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakításához:

  • egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén;
  • négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén, valamint
  • egyéb nyomvonalon a települések belső, helyi közútjai mentén, vagy azokat tehermentesítve vezetett, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárutak kerékpárforgalmi létesítmények építésére.

Támogatás mértéke

Legfeljebb 95%

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

A pályázatok benyújtása 2009. június 2. és 2009. december 2. között lehetséges.

Pályázati dokumentáció: http://www.nfu.hu/doc/1638