palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Interreg VI-A Románia-Magyarország Program – I. pályázat

Az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága meghirdeti a Program I. Nyílt pályázati felhívását.

Projektbenyújtási időszakok/határidők:

 • azon projektek esetében, amelyek NEM tartalmaznak építési engedélyhez kötött infrastrukturális elemet: 2023.06.28 – 2023.09.27., 23:00 (KÖZÉP-EURÓPAI IDŐ – CET)/24:00 (KELET-EURÓPAI IDŐ – EET);
 • azon projektek esetében, amelyek építési engedélyhez kötött infrastrukturális elemet tartalmaznak: 2023.06.28 – 2023.12.27., 23:00 (KÖZÉP-EURÓPAI IDŐ – CET)/24:00 (KELET-EURÓPAI IDŐ – EET).
  Milyen tevékenységek támogathatók?

A program 3 Prioritásán belül az alábbi 6 Egyedi célkitűzés eléréséhez hozzájáruló projektek részesülhetnek támogatásban/finanszírozásban:

1.Prioritás: Együttműködés egy zöldebb és ellenállóbb határmenti térségért

 • 2.2 Egyedi célkitűzés: a megújuló energia alkalmazásának előmozdítása az (EU) 2018/2001 irányelvvel – és az abban meghatározott fenntarthatósági kritériumokkal – összhangban;
  Keret – 5.558.763 euró ERFA
 • 2.4 Egyedi célkitűzés: a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése, valamint a kockázatmegelőzés és a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség javítása, ökoszisztéma-alapú megközelítések figyelembevételével;
  Keret – 2.318.977 euró ERFA
 • 2.7 Egyedi célkitűzés: a természetvédelem élénkítése, a biodiverzitás és a zöld infrastruktúrák megóvására irányuló tevékenységek előmozdítása a városi környezetben is, ugyanakkor valamennyi szennyezési forma visszaszorítása;   Keret – 7.366.461 euró ERFA

 2.Prioritás: Együttműködés egy szociálisabb és összetartóbb határmenti térségért

 • 4.5 Egyedi célkitűzés: az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés és az egészségügyi rendszerek ellenállóképességének biztosítása, beleértve az egészségügyi alapellátást is, továbbá az intézményi ellátásról a családi és közösségi ellátásra való áttérés elősegítése;
  Keret – 10.640.394 euró ERFA
 • 4.6 Egyedi célkitűzés: a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdasági fejlődésben, társadalmi integráció és szociális innováció;
  Keret – 10.842.062 euró ERF

3.Prioritás: Közösségen alapuló fenntarthatóbb és hatékonyabb határon átnyúló együttműködés

 • 6.3 Interreg egyedi célkitűzés: A kölcsönös bizalom kiépítése az emberek közötti (people-to-peolpe) kapcsolatokat erősítő kezdeményezések által;
  Keret – 6.090.897 euró ERFA

Kik pályázhatnak? A program keretében közintézmények (nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok), magánjog hatálya alá tartozó közfeladatokat ellátó szervek (pl. egyesületek) és Európai Területi Társulások (EGTC-k) jogosultak finanszírozásra és kizárólag határon átnyúló partnerséggel rendelkező projektek kaphatnak támogatást. A pályázókra valamint a tevékenységekre és költségekre vonatkozó elszámolhatósági kritériumokat a Pályázati útmutató tartalmazza.

A programterület Magyarországon: Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéket foglalja magában, Romániában pedig Arad, Bihor, Satu Mare és Timiș megyéket.

A pályázatok benyújtása:  A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani, a Jems rendszeren keresztül, mely a következő linken érhető el: https://jems-rohu.mdlpa.ro/

A pályázati felhívással kapcsolatos további részletes információk a Pályázati útmutatóban és annak mellékleteiben találhatók, az alábbi linkre kattintva: https://interreg-rohu.eu/wp-content/uploads/2023/06/Applicants_Guide_package.zip

A pályázók részt vehetnek a projektjavaslatok elkészítését és benyújtását elősegítő online eseményeken is, mint például partnerkereső fórumokon, a Jems platform használatának oktatásán, „Kérdések és válaszok” típusú beszélgetéseken, stb., továbbá a pályázati felhívás aktív időszaka alatt a Program Közös Titkársága (KT), valamint az Információs Pontok (IP) help-desk típusú technikai segítségnyújtással is állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A Pályázati Felhívás szabályaival kapcsolatos kérdéseiket a pályázók legkésőbb 21 munkanappal a benyújtási határidő vége előtt küldhetik el a Közös Titkárság részére, a joint.secretariat@brecoradea.ro e-mail címre. A kérdésekre adott válaszok legkésőbb 11 munkanappal a vonatkozó benyújtási határidő előtt, a Program honlapján lesznek közzétéve.

A 2023.07.03-13. közötti időszakban az 1. Nyílt Felhívásra vonatkozó 8 Információs nap kerül megrendezésre a Programterületet alkotó 8 megye megyeszékhelyén. Az rendezvényekre vonatkozó  részletes tájékoztatás, valamint a regisztrációs űrlap itt érhetők el.