palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal, alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Jelen pályázati felhívás – költségvetés-technikai okok miatt – kivételesen 6 hónapra, 2013 első félévére vonatkozik (január-június). Az első félévi ösztöndíjat elnyerő pályázók a sikeres félévi beszámolót követően lehetőséget kaphatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy segítse a tehetséges alkotóművészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint összetett támogatási struktúrával kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot.

Új pályázóknál az 1977. január 1. után születettek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1976. január 1. után születettek.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki 2013-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 26 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

1./ Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat. A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.lektoratus.hu honlapról.
2./ A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
3./ Ha van, diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban,
4./ Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása) 10 példányban,
5./ Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió),
6./ A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló max. 3 alkotás. (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.)

Letölthető dokumentumok

pályázati felhívás
adatlap és nyilatkozat
kuratórium

Az írásbeli pályázatokat (adatlap, nyilatkozat, önéletrajz, diplomamásolat, 1-1 pld.; munkaterv-10 pld.) személyesen vagy postai úton a MANK-hoz kell benyújtani. 
Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
Postacím: 1250 Budapest l. Pf. 17.
Beérkezési határidő: 2013. február 15. (péntek) 15.00 óra

A művek és a portfolió beadásának helye:
OLOF PALME HÁZ
1146 Budapest, Olof Palme sétány 1. 

A beadás időpontja: 2013. február 14. (csütörtök) 9.00 – 16.00 óráig, és 2013. február 15. (péntek) 9.00 – 16.00.

A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség!

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • hiányos a mellékelt dokumentáció
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Bán András művészettörténész; Baráz Tamás szobrászművész; Készman József művészettörténész; Konkoly Gyula festőművész; Somorjai Kiss Tibor grafikusművész; Szabó Ádám szobrászművész; Szegedy-Maszák Zoltán képzőművész; dr. Szepes Lászlóné művészettörténész; Szombathy Bálint képzőművész; Zsikla Mónika művészettörténész (az FKSE képviseletében).
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a MANK-hoz lehet benyújtani.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program/muveszeti-szolgaltatasok-jogosultsaga).

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő művészi teljesítményéről, az alkotások aktuális állapotáról és a munka további menetéről – várhatóan 2013 júniusában kell beszámolnia (írásos beszámoló és portfólió).

A kuratórium az ösztöndíjat az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló elbírálása alapján meghívásos pályázattal további féléves intervallumra meghosszabbíthatja.

A beszámolók kvalitása és a kuratórium szakmai döntése alapján 1 ösztöndíjasnak a MANK egy felújított, modern kollektív műtermet biztosíthat a szentendrei művésztelepen, amelyet az ösztöndíjas 1 évig (2013. július 1.- 2014. június 30.) ingyen vehet igénybe a zavartalan, folyamatos alkotói munka érdekében.

Szintén a kuratórium döntése alapján a legszínvonalasabb beszámolót benyújtó ösztöndíjas 1 hónapot tölthet el ingyen a kecskeméti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető. A logó a tárca archív, de még működő, www.emmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon, e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Dikáczné Soós Ildikó
tel.: +36 1 356 7444/131 mellék
e-mail: ildiko.soos@alkotomuveszet.hu

Gömöry Judit
tel.: +36 1 356 7444/126 mellék
e-mail: judit.gomory@alkotomuveszet.hu