palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Design Management Díj 2013

Az idén ötéves díjat a Magyar Formatervezési Tanács a design céltudatos, eredményes használatának ösztönzésére alapította 2009-ben. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését és – elismerje ennek kiváló példáit.

 A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet.

A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van.

A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető (www.mft.org.hu) Jelölőlapon lehet.

A Jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni egy példányban, postai úton, ajánlott küldeményként, vagy elektronikus levélben:

Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, Design Management Díj 2013, 1374 Budapest 5, Pf. 552.

E-mail cím: mfti@hipo.gov.hu (tárgy: Design Management Díj 2013)

A jelölések beadási határideje: 2013. április 15. (postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Érvénytelen a jelölés, ha a Jelölőlap

  • adatai hiányosak,
  • határidőn túl érkezik be.

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.

Értékelés

A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján a külön erre megalakult bírálóbizottság dönt. A bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt). A bizottság döntéséről a jelöltek írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:

A jelölteket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja el:

A design integrációja – A design beépülése a szervezet tevékenységébe.

Innováció – Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt.

A design alkalmazása – A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok.

A design hatékonysága – A design alkalmazásának eredményei.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

  • Dr. Bauer András – a bírálóbizottság elnöke –egyetemi tanár, tanszékvezető, Budapesti Corvinus Egyetem, MFT-tag
  • Dr. Antos László – ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség
  • Dr. Simon Attila – vezérigazgató, címzetes egyetemi docens, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., MFT-tag
  • Cosovan Attila DLA – ügyvezető igazgató, Co&Co Designcommunication Kft., MFT-tag
  • Barcza Dániel DLA – intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
  • Böszörményi-Nagy Gergely – stratégiai igazgató, Design Terminál

DÍJAZÁS
Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelölt elnyeri a 2013. évi Design Management Díjat. A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2013. évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás a 2013. évi Design Management Díj elnyerésére

Design Management Díj 2013. évi bírálóbizottsága

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jankó Anna: (06 1) 474 58 59, e-mail cím: anna.janko@hipo.gov.hu

Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Noivalto-Fesztival_2023