palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar Formatervezési Díj 2013

Pályázati felhívás a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A nyilvános pályázatot a NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER a MAGYAR FORMATERVEZÉSI TANÁCS közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

 

A pályázat beadási határideje: 2013. május 6.  (postabélyegző szerint)
Pályázati kategóriák: Termék, Vizuális kommunikáció, Terv, Diák

A nyilvános pályázatot a Nemzetgazdasági Miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK 

  • Termék: Kereskedelmi forgalomban kapható, kis  és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
  • Vizuális kommunikáció: termékek, termékrendszerek, szolgáltatások   megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve   a csomagolási és  információs rendszereket, valamint a számítógéppel  készült, interaktív alkalmazásokat is.
  • Terv: Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá  a vizuális kommunikáció  területéhez tartozó tervek.
  • Diák: A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony        keretében megvalósult      terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az európai gazdasági térség valamely tagállamának területén van.

  • A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció  szükséges. A         dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva           kérjük  beadni.
  • egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
  • Pályázni  lehet     minden olyan    alkotással, amely   három  évnél nem régebbi,  más személy szerzői és         iparjogvédelmi  jogát nem sérti.
  • érvénytelen a pályázat,  amennyiben: a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt          dokumentáció, határidőn túl érkezik be.

Beadási határidő: 2013. május 6. (postabélyegző szerint)

DÍJAZÁS
Kategóriánként a legszínvonalasabbnak   ítélt alkotások  elnyerik a Magyar Formatervezési díjat. A díjazott munkák            alkotói  oklevélben és pénzjutalomban részesülnek,  amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti  mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt            további pályamunkák meghívást  nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben  részesülnek.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás a 2013. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére
Magyar Formatervezési Díj 2013. évi bírálóbizottsága

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ  

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III.26.) GKM rendelet,           valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.

 A pályázattal kapcsolatban további információ:

Jankó Anna, tel.: (06-1) 474 58 59, e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu