palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Domus Hungarica pályázatok

domus hungarica pályázatokA DOMUS HUNGARICA SCIENTIARIUM ET ARTIUM 2010. ÉVI ŐSZI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (2011. január 1-től június 30-ig terjedő időtartamra).

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) által kinevezett Domus Hungarica Kuratórium magyarországi tudományos ösztöndíjpályázatot ír ki magyar nyelvű, illetve magyar tárgyú kutatásokat folytató külföldi kutatók számára. A pályázattal az MTA, valamint az OKM lehetővé kívánja tenni, hogy a magyar tudományosságot külföldön képviselő kutatók bekapcsolódhassanak a magyarországi tudományos életbe, az akadémiai és egyetemi intézetek kutatómunkájába.

Pályázatot nyújthatnak be évente (naptári) egy alkalommal külföldi vagy kettős állampolgárságú, külföldi állandó lak- és munkahellyel rendelkező, magukat magyarnak vagy magyarnak is tartó kutatók, továbbá azok a külföldi kutatók, akiknek magyar tárgyú kutatásaikhoz, illetve magyarországi partnereikkel történő együttműködéshez 0,5–3 hónapos – kivételes esetben vagy 6 hónapos – magyarországi tartózkodásra van szükségük.

Pályázni csak időben beküldött és teljes pályázati anyaggal lehet, amit egy eredeti és egy másolati példányban kérünk benyújtani. A határidőn túl eérkező pályázatokat nem tudjuk figyelembe venni, azokkal a következő pályázati ciklusra lehet pályázni, amennyiben azt a pályázó újra benyújtja.

Az ösztöndíjat megszakítás nélkül, folyamatosan kell felhasználni. Ajánlatos a Domus Irodával a pályázatra vonatkozó pozitív döntés kézhezvétele után mielőbb egyeztetni a kutatás tervezett kezdési időpontját. Az ösztöndíj kizárólag annál a magyarországi intézetnél használható fel, ahonnan a pályázó a befogadó nyilatkozatot kapta. Ettől eltérni csak nagyon indokolt esetben lehet, a Kuratórium elnökének engedélyével.

A nyertes pályázók 2011-ben ingyenes szállást, illetve vidéki kutatóhely esetén havonta maximum 50.000 forint – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítést, a senior ösztöndíjasok havi 90.000 forint ösztöndíjat, a junior ösztöndíjasok havi 70.000 forint ösztöndíjat kapnak.
Az ösztöndíjasok ezen felül semmilyen külön költségtérítésben nem részesülnek.

Az ösztöndíjas idő meghosszabbítására nincs lehetőség.

A pályázati űrlapok (ösztöndíjas pályázati űrlap, ez töltendő ki a konzultáció, ill. az előadás sorozat megtartására irányuló pályázati kérelem esetén is; valamint konferencia-támogatási pályázati űrlap) letölthetők a honlapról (www.domus.mtaki.hu), illetve beszerezhetőek a Domus Irodában:
1146 Budapest, Abonyi u. 10.
Telefon/fax: +36 1 343 1079.
E-mail: vargae@mpk.ph.hu vagy bakonyi@mpk.ph.hu

II. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:

 1. Ösztöndj-pályázatok (senior-junior)
  Minimum fél – maximum három (kivételesen hat) hónap időtartamú, folyamatos magyarországi kutatóhelyen végzendő tudományos kutatómunka, tudományos fokozat birtokában (senior pályázat), illetve anélkül (junior pályázat).
 2. Konferencia-pályázatok
  Magyarországi tudományos konferencián való részvétel, dokumentálva a rendezvényen való aktív részvétel szándékát és a rendezvény fontosságát a pályázó kutatási témája szempontjából.
 3. Egyéb pályázatok: konzultáció, előadás
  Rövid, legfeljebb 2 hetes magyarországi tanulmányút konzultáció, anyaggyűjtés céljából; illetve egyetemi, főiskolai meghívás alapján magyarországi felsőoktatási intézményekben tartandó előadás vagy előadássorozat megtartása.
 4. Workshop-pályázatok ÚJ!

III. A PÁLYÁZATOKHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

Letölthető dokumentumok

Mellékletek
1. Az ajánlás tartalmi szempontjai
2. Befogadó nyilatkozat űrlap

Appendices
List of subjects defined by the institutes of the Hungarian Academy of Sciences
Considerations for the Professional Recommendation

1.) ÖSZTÖNDÍJ- PÁLYÁZATOK

SENIOR ÖSZTÖNDÍJ
Senior ösztöndíj-pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik már megszerezték a PhD, vagy az azzal ekvivalens tudományos fokozatot, valamint tagjai a MTA külső köztestületének. Ezzel kapcsolatban a MTA Határon Túli Magyarok Titkárságán (1051 Budapest, Nádor u. 7.) lehet érdeklődni.
Tel.: +36 1 411 6196.
E-mail: tarnoczy.mariann@office.mta.hu, kover.alexandra@office.mta.hu.
A fentiekből következik, hogy 35 éven felül csak tudományos fokozattal és MTA külső köztestületi tagsággal lehet pályázni, a pályázathoz mellékelni kell a tudományos fokozatról, valamint a köztestületi tagságról szóló dokumentum másolatát.
Magyarországi munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem a senior és junior kategóriában egyaránt kizáró tényező. (Idetartozik egyéb magyarországi támogatásból – pl. ösztöndíj – származó jövedelem is!)
A kitöltött pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni az alábbi dokumentumok egy eredeti aláírással ellátott és egy másolati példányát. (Faxon ill. e-mailen küldött dokumentum nem számít eredetinek!) A kitöltött pályázati űrlapot is két példányban kérjük beküldeni.

A pályázathoz csatolandók:

 1. Részletes kutatási terv, illetve a tanulmányút, előadássorozat esetében részletes tervezet a konzultációk, anyaggyűjtés, illetve a tartandó előadások konkrét megjelölésével (legfeljebb 2 normál gépelt oldal).
 2. Rövid, maximum 2 normál gépelt oldalas szakmai önéletrajz (a tudományos pálya legfontosabb adatait felsorolásszerűen tartalmazó CV).
 3. A legfontosabb tudományos publikációk (legfeljebb 10) jegyzéke. Nem kötelező, de beküldhető továbbá az elmúlt három évben megjelent, a Pályázó által legfontosabbnak tartott publikáció egy példánya, amelyet a Domus Hungarica Könyvtárában helyezünk el.
 4. A tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata.
 5. A MTA külső köztestületi tagságát igazoló dokumentum másolata.
 6. A Pályázó országából egy ajánlás az adott terület tudományos fokozattal rendelkező elismert kutatójától (az ajánlás tartalmi szempontjait lásd a 2. sz. mellékletben). Amennyiben az ajánlás nem a megadott szempontok szerint készül el, azt a Kuratóriumnak nem áll módjában figyelembe venni.
 7. Befogadó nyilatkozat a pályázatban megjelölt magyarországi kutatóhely vezetőjétől (a fogadó intézmény nem részesül külön juttatásban). E nyilatkozat a pályázat egyik legfontosabb elemét jelenti. A befogadó nyilatkozat érkezhet közvetlenül a fogadó intézettől a Domus Irodához, ez esetben a Pályázó tegyen erre utalást a pályázatában. A nyilatkozat elkészítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető a Domus honlapról. Befogadó nyilatkozatot kizárólag ebben a formában fogadunk el. Abban az esetben, ha a pályázó a Magyar Országos Levéltárban, vagy az Országos Széchényi Könyvtárban kíván dolgozni, akkor is kell a témájának megfelelő intézetben konzultánst választani, akinek írásban nyilatkoznia kell ennek a szerepnek az elvállalásáról.
 8. Azon pályázók esetében, akik már voltak Domus-ösztöndíjasok, a pályázathoz kérjük csatolni az előző ösztöndíj felhasználásáról szóló beszámolót. Ezt attól függetlenül kérjük megtenni, hogy az ösztöndíj felhasználásáról készített beszámolót korábban az Irodának már elküldte a Pályázó.
 9. Az otthoni munkaviszonyt tanúsító és a magyarországi ösztöndíjas kutatáshoz hozzájáruló munkáltatói nyilatkozat, illetve az erről szóló fordítást, amit a Pályázó maga elkészíthet.


JUNIOR ÖSZTÖNDÍJ

Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal még nem rendelkező, 35 éven aluli kutatók közül azok, akiknek tudományos munkássága dokumentálható, és a származási ország valamely kutatóintézményében (egyetemi, főiskolai tanszéken, múzeumban, levéltárban, kutatóintézetben) dolgoznak, otthoni munkaviszonyukat a munkáltató által kiállított igazolással bizonyítják. A Kuratóriumnak nem áll módjában támogatni azokat a fiatal kutatókat, akik magyarországi PhD ösztöndíjasok, vagy akiknek Magyarországon lejárt a PhD ösztöndíjuk és munkájukat itt kívánják folytatni. Magyarországi munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem a senior és junior kategóriában egyaránt kizáró tényező.

A kitöltött pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni az alábbi dokumentumok egy eredeti és egy másolati példányát. A kitöltött pályázati űrlapot is két példányban kérjük beküldeni.

 1. Részletes kutatási terv, illetve a tanulmányút, előadássorozat esetében részletes tervezet a konzultációk, anyaggyűjtés, illetve a tartandó előadások konkrét megjelölésével (legfeljebb 2 normál gépelt oldal).
 2. Rövid, maximum 2 normál gépelt oldalas szakmai önéletrajz (a tudományos pálya legfontosabb adatait felsorolásszerűen tartalmazó CV).
 3. A legfontosabb tudományos publikációk (legfeljebb 10) jegyzéke. Nem kötelező, de beküldhető továbbá az elmúlt három évben megjelent, a Pályázó által legfontosabbnak tartott publikáció egy példánya, amelyet a Domus Hungarica Könyvtárában helyezünk el.
 4. A Pályázó országából egy ajánlást az adott terület tudományos fokozattal rendelkező elismert kutatójától (az ajánlás tartalmi szempontjait lásd a 2. sz. mellékletben). Amennyiben az ajánlás nem a megadott szempontok szerint készül el, azt a Kuratóriumnak nem áll módjában figyelembe venni.
 5. Befogadó nyilatkozat a pályázatban megjelölt magyarországi kutatóhely vezetőjétől (a fogadó intézmény nem részesül külön juttatásban). E nyilatkozat a pályázat egyik legfontosabb elemét jelenti. A befogadó nyilatkozat érkezhet közvetlenül a fogadó intézettől a Domus Irodához, ez esetben a Pályázó tegyen erre utalást a pályázatában. A nyilatkozat elkészítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető a Domus honlapról. Befogadó nyilatkozatot kizárólag ebben a formában fogadunk el. Abban az esetben, ha a pályázó a Magyar Országos Levéltárban, vagy az Országos Széchényi Könyvtárban kíván dolgozni, akkor is kell a témájának megfelelő intézetben konzultánst választani, akinek írásban nyilatkoznia kell ennek a szerepnek az elvállalásáról.
 6. Azon pályázók esetében, akik már voltak Domus-ösztöndíjasok, a pályázathoz kérjük csatolni kell az előző ösztöndíj felhasználásáról szóló beszámolót. Ezt attól függetlenül kérjük megtenni, hogy az ösztöndíj felhasználásáról készített beszámolót korábban az Irodának már elküldte a Pályázó.
 7. Amennyiben a Pályázó PhD hallgató, a tanintézet által kiállított hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumra van szükség.

2) KONFERENCIA-PÁLYÁZAT
Konferencián való részvétel támogatásához csatolandó a konferenciára szóló meghívó, a tervezett vagy elfogadott előadás szövege, vagy legalább annak vázlata. A magyarországi konferencia-részvételi támogatás maximális összege 80.000 forint. Ez a konferenciatámogatás felhasználható útiköltségre, a részvételi díj egészének vagy egy részének fedezésére, illetve napidíjra a konferencia időtartama alatt (3.000 forint/nap összeghatárig), továbbá a szállásköltség egészének vagy egy részének térítésére. A kért támogatás felhasználását a pályázatban kérjük részletezni. Konferencia pályázatokat határidőtől függetlenül, egész évben folyamatosan fogadunk.

3/ EGYÉB PÁLYÁZATOK

 • KONZULTÁCIÓ: Konzultációra, anyaggyűjtésre történő pályázás esetén mellékletként benyújtandó a munkaterv, illetve a meglátogatandó intézmény/személy fogadónyilatkozata.
 • ELŐADÁS: Előadássorozattal történő pályázás esetén benyújtandó a tervezett vagy elfogadott előadás szövege, vagy legalább annak vázlata, a felsőoktatási vagy kutatási intézmény felkérő levele, illetve fogadónyilatkozata.

IV. A WORKSHOP-PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TUDNIVALÓK
A pályázat célja: A Domus Hungarica kuratóriuma „workshopok támogatása” címmel új pályázati lehetőséget hirdet, melynek célja a határokon átnyúló tudományos együttműködés támogatása, a magyarországi és a határon túli tudományos műhelyek és kutatócsoportok közös munkájának elősegítése. E pályázati forma keretében azoknak a határon túli tudományos műhelyeknek, szakmai csoportoknak kívánunk támogatást nyújtani, amelyek a Kárpát-medence különböző helyein élő kollégákat – többek között magyarországiakat is – közös szakmai tevékenységben (projekt) egyesítik. Workshop-pályázatokat határidőtől függetlenül, egész évben, folyamatosan fogadunk.

A támogatás formája: Az együttműködéshez szükséges megbeszélésekhez termet és szállást biztosítunk a Domus Székházban, továbbá útiköltség-hozzájárulást és napidíjat is fizetünk az alábbi feltételek szerint:

 1. a megbeszélés résztvevőinek létszáma max. 15 fő lehet, amelyből max. 8 fő határon túli,
 2. a megbeszélés max. 2 munkanapot vehet igénybe,
 3. a határon túli résztvevők max. 3 napi szállást és napidíj-támogatást igényelhetnek,
 4. a határon túli résztvevők útiköltségük visszatérítését is igényelhetik, ami nem lehet több mint a mindenkori másodosztályú retúr vonatjegynek megfelelő összeg,
 5. a magyarországi résztvevők számára sem útiköltség-támogatást, sem napidíjat nem áll módunkban fizetni, a vidéki résztvevők számára indokolt esetben szállást biztosítunk.

A benyújtandó pályázat formai követelményei:
A projektvezető kizárólag az MTA határon túli vagy magyarországi köztestületi tagja lehet.
Pályázati dokumentáció:

 • pályázati adatlap,
 • a kutatási projekt ismertetése,
 • a résztvevő csoportok és azok képviselőinek megnevezése,
 • az együttműködést dokumentáló okirat (pl. szándéknyilatkozat, eddigi közös eredmények vagy egyéb dokumentum),
 • az aktuális találkozás céljának ismertetése,
 • az aktuális megbeszélésen résztvevő személyek megnevezése, kutatási szakterületeik és tudományos fokozataiknak megjelölése.

A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE
A Kuratórium 2010. novemberében hozza meg a döntését, melyről a pályázó az általa megadott e-mail címre kap értesítést, illetve a döntésekről szóló lista megtekinthető a Domus Hungarica honlapján is. (www.domus.mtaki.hu) A nyertes pályázók az ösztöndíjukat 2011. január 1-től június 30-ig vehetik igénybe a Domus Irodával történt előzetes egyeztetés után. Ellenkező esetben a nyertes pályázat elévül, és új pályázatot kell benyújtani.

A pályázatokat a Domus Iroda címére kérjük eljuttatni:
DOMUS HUNGARICA
1146 Budapest, Abonyi u. 10.

A mostani pályázati kiírásra benyújtandó pályázatok beérkezési határideje:
2010. szeptember 15.

Kizárólag postán, ajánlott küldeményként feladott, vagy személyesen/megbízott által a Domus Irodába leadott pályázatokat fogadunk el. Postán feladott pályázatoknál a fenti határidő a pályázat beérkezését jelenti.
Pályázni csak időben beérkező és teljes pályázati anyaggal lehet. A határidőn túl vagy hiányosan beérkező pályázatokat a Kuratórium nem bírálja el. A Domus Iroda a beérkezett pályázatokat regisztrálja és a pályázóknak e-mailben visszaigazolást küld.
Amennyiben az Iroda hiánypótlást kér, erre a pályázónak a határidő napjáig van lehetősége.

A Domus Iroda elérhetőségei:
+36 1 343 1079, +36 1 321 0579
E-mail: vargae@mpk.ph.hu és bakonyi@mpk.ph.hu

Forrás: http://www.domus.mtaki.hu/