palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egész életen át tartó tanulás program-Comenius Iskolai együttműködések

tempus pályázatokAz alprogram célja: az oktatás európai dimenziójának erősítése a részt vevő országokban működő iskolák együttműködése által. Az Comenius Iskolai Együttműködések keretében kétféle pályázattípus pályázható: Multilaterális – azaz többoldalú –együttműködések valamint Bilaterális – azaz kétoldalú – együttműködések.

Pályázhatnak: közoktatási intézmények
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2010. február 19.

Az alprogram célja:

Az oktatás európai dimenziójának erősítése a részt vevő országokban működő iskolák együttműködése által. A projektek lehetőséget adnak a nemzetközi együttműködésekben dolgozó diákoknak és tanároknak a közös munkára egy vagy több, közös érdeklődésükre számot tartó témában. Az iskolai együttműködések segítenek a tanároknak és diákoknak, hogy megszerezzék és fejlesszék tudásukat nemcsak a választott téma tekintetében, de ugyanúgy a csapatmunka, szociális kapcsolatok, projekttevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint az információs és kommunikációs eszközök (IKT) használata terén is.
Különböző országokból származó iskolák részvétele az együttműködésben lehetőséget teremt a diákok és tanáraik számára az idegen nyelvek gyakorlására, valamint növeli motivációjukat a nyelvtanulás terén.

Az Comenius Iskolai Együttműködések keretében kétféle pályázattípus pályázható: Multilaterális – azaz többoldalú –együttműködések valamint Bilaterális – azaz kétoldalú – együttműködések.

Támogatható tevékenységek:

 • Projekttalálkozók a partnerség tagjai között
 • A projekt megvalósításába bevont tanárok és diákok cseréje
 • Jó gyakorlatok és tapasztalatok cseréje a partnerek között.
 • Terepmunka, kutatás
 • Az együttműködés során végzett tevékenységekkel kapcsolatos kiadványok, dokumentumok készítése, kiadása és terjesztése
 • Műszaki tárgyak, rajzok, műalkotások készítése
 • Előadások (színdarab, musical)
 • Kiállítások szervezése, információs anyagok készítése és terjesztése
 • Multilaterális projektek esetén a tanárok és diákok nyelvi felkészítése az együttműködés választott munkanyelvéből/Bilaterális projektek esetén a tanárok és diákok nyelvi felkészítése a partnerország nyelvéből
 • Együttműködés más projektekkel a választott témában (pl. Comenius Network), mobilitások a hálózat által szervezett eseményekre, amennyiben az kapcsolódik a megvalósuló projekthez
 • Önértékelési tevékenységek
 • A projekt tapasztalatainak és eredményeinek terjesztése

Pályázati feltételek:

 • A projektek két éves időtartamúak
 • Multilaterális együttműködésekben min. három ország iskolája dolgozik együtt
 • Bilaterális projektekben két különböző ország két iskolája

Részt vevő országok köre: 27 EU tagállam, Norvégia, Liechtenstein, Törökország

Támogatás mértéke: A választott mobilitások számától függően 6000-20 000 euró.

A pályázás menete:

A pályázatokat a Tempus Közalapítvány honlapján hozzáférhető Pályázati felhívás alapján kell benyújtani, a  Közalapítvány honlapján elérhető pályázati űrlapon.
A Tempus Közalapítvány munkatársai formai szempontból minden benyújtott pályázatot elbírálnak, tartalmi szempontból minden bilaterális pályázatot, illetve a multilaterális pályázatok közül csak a magyar koordinációjú pályázatokat. A nem magyar koordinációjú multilaterális pályázatok tartalmi bírálatát a koordinátor partnerország nemzeti irodája végzi.

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Comenius/Pályázati formák/Comenius Előkészítő látogatások

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu