palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KMOP-2009-1.1.3/C-Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása

umft pályázatA konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 1 400 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.01.06.
Beadási határidő: 2010.08.30.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: A konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:

  • gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
  • szövetkezetek, feltéve, hogy
    • kettős könyvvitelt vezetnek, és
    • nem tartoznak az EVA hatálya alá és · valamely akkreditált klaszter tagvállalatai.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: Jelen Pályázati felhívás és útmutató keretében az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

  1. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is), azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.
  2. Marketing: azon tevékenységek összessége, amelyek a vállalkozás által létrehozott új vagy továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgálják. Kizárólag a termék-, technológia-, szolgáltatásfejlesztésig tartó marketing tevékenység támogatható! Az első pontban szereplő tevékenység (kísérleti fejlesztés) kötelezően részét kell képezze a benyújtott pályázatnak. Kísérleti fejlesztésre a K+F projekttámogatás jogcím keretében lehet pályázni. Marketing tevékenységre kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható.

Támogatás mértéke (%): 25
Támogatás minimum összege: 15 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 350 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 15 – 20

Kiíró szervezet:     Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:     Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ