palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egész életen át tartó tanulás program-Leonardo mobilitás

tempus pályázatokA mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2010. február 5.

A mobilitási projektek célja
a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

Támogatható tevékenységek: A külföldi szakmai gyakorlat olyan gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött időszak, amelyet a résztvevő (a kedvezményezett) egy külföldi fogadó intézményben (vállalat és/vagy szakképző intézmény) tölt. Ezalatt az időszak alatt a kedvezményezettnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására – mindez jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeit.
A tanulmányutak képzőintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek, melyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve azokat tovább gyarapíthassák. A tanulmányutak célja továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A program fontos eleme, hogy a külföldi út a kedvezményezettek számára szakmai továbbképzést jelent.

Pályázati feltételek:

  • A pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen a programban részt vevő országok köréből.
  • A projektek maximális időtartama 2 év, amely magában foglalja a külföldi gyakorlat/csere előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését, terjesztését. Kétéves futamidejű projektek támogatására akkor nyílik mód, ha a kiutazásokra több turnusban, egymást követő években kerül sor.
  • A kedvezményezett képzéséhez (illetve átképzéséhez) szorosan kapcsolódó vagy azt kiegészítő gyakorlat vagy szakmai képzés biztosítása.
  • A fogadóintézménynél megszerzett készségek, tudás elismerése pl.: oklevél vagy a szakképesítés adott szintű megszerzését tanúsító okirat vagy Europass mobilitási igazolvány révén.
  • A kedvezményezett fogadóintézményen belüli oktatói, mentori felügyeletének biztosítása és a küldő szervezet folyamatos tájékoztatása.

A támogatás mértéke:
A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A pályázati útmutató ugyan nem határoz meg kötelező önrészt a pályázók számára, a projekt megvalósításához azonban az esetek jelentős részében további források bevonása szükséges.
Támogatás az alábbi költségtételekre igényelhető:

  • programszervezés és monitoring
  • utazás
  • megélhetés
  • biztosítás
  • felkészítés

A megítélhető támogatás felső határa célcsoportonként eltérő összegű, és függ a résztvevők számától, a kinntartózkodás helyétől és időtartamától. (Részletes szabályok a pályázati kalauzban.)

A pályázás menete: A mobilitási pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi. Intézményenként több pályázat is beadható, de minden célcsoportra külön pályázatot kell benyújtani.
A pályázatok elkészítése egy internetes felület segítségével történik, a  pályázatok on-line és  nyomtatott verzióban is  beérkeznek. Pályázatot az EU valamely hivatalos nyelvén lehet benyújtani, leggyakrabban magyarul, angolul, németül vagy franciául pályáznak.

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu.

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu