palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, akadálymentesítés pályázat

umft pályázatEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, akadálymentesítés pályázat a Közép-Magyarországi régióban – Kódszám: KMOP-4.5.3-10-11. Jelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fb-fc pontjában meghatározott, a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A KMOP-4.5.3-10-11 kódszámú, „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” című pályázati kiírás benyújtási határidejét 2011. május 31-ig meghosszabbították!!!!!!!!

Rendelkezésre álló forrás: 634 862 455 Ft.

Támogatható pályázatok várható száma: 28 db

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), és
  • ezek társulásai (KSH 36):
    • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a
    • társulás (KSH 364);
    • Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
    • A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, és a 9. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§ fb-fc pontjában, illetve a törvény mellékletében meghatározott, önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó közszolgáltatást nyújt (önkormányzati ügyfélszolgálat, egészségügyi szakellátás, szociális alap- és szakellátás, óvoda, alapfokú és középfokú iskola, gyermekvédelmi alap- és szakellátás).

Elsősorban önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítésére lehet támogatást igényelni. A többi, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § fb-fc pontjaiban közszolgáltatások fejlesztésére csak abban az esetben igényelhető támogatás, ha a pályázó igazolja, hogy egy önkormányzati ügyfélszolgálat komplex akadálymentesítését már elvégezte.

Jelen pályázati kiírás keretében egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény akadálymentesítése nem támogatható.

Projekt területi korlátozása: A fejlesztést kizárólag a Közép-magyarországi régióban lehet megvalósítani.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatásban) részesül.

Támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 90 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Min: 5 millió Ft – Max. 30 millió ft

Az önerő mértéke: Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 10%-ának, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek, illetve a 4/2008. sz. KMRFT határozat szerinti regionális szempontból hátrányos kistérségek vagy települések esetében 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Közép-magyarországi Operatív Program

Kódszám: KMOP-4.5.3-10-11

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

A pályázatok benyújtása 2011. január 17-től 2011. május 31-ig lehetséges.

Forrás: http://www.nfu.hu/