palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban pályázat

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTP-OKA-XVII/3 kódszámú „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban” című pályázatához. Pályázat célja,  hozzá járulni a 2010/2011.tanévben (2011. június 30.-ig) az átmeneti- és tartós nevelt gyermekek számára, a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben (gyermekotthon, lakásotthon, különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon, utógondozó otthon, gyermekvédelmi központ, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézetek) a tanév folyamán újonnan induló, illetve már működő tehetséggondozó műhelyek megszervezéséhez és működtetéséhez, továbbá személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez.

Pénzügyi segítséget nyújtani: a 2010/2011-es tanévben a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben egy tehetségsegítő szervezettel (tehetségponttal, amennyiben az adott intézményben regisztrált tehetségpont nem működik) való együttműködésben létrejövő vagy már meglévő tehetségműhely kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához.

Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek (fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichopedagógus, romológus, stb.) megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.

A tehetség műhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.

A tehetségműhely(ek) munkájának bemutatására 1-2 napos megyei Tehetségnap szervezéséhez

Támogatni:

 • Tehetségműhelyek kialakítását.
 • A gyermekvédelmi szakellátás intézményei és a tehetségsegítő szervezetek által, együttműködésben megvalósuló programokat, ahol a tehetségsegítő tevékenység az átmeneti és tartós nevelt gyermekeket/fiatalokat célozza meg.

A pályázat az integráció és az esélyek javításának érvényesítésével hivatott megvalósulni. Az integráció fogalma jelen pályázat vonatkozásában a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett gyerekek/fiatalok későbbi társadalmi integrációját segítő programját jelenti. Az esélyjavítás ebben az esetben azt jelenti, hogy a szocio-kulturális és egyéb hátrányok miatt elfedett tehetségterületek feltárásával és fejlesztésével új lehetőségeket nyitunk meg a célcsoport tagjai számára.

Rendelkezésre álló forrás: Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 22.883.000,- Ft NTP-OKA-XVII/3. pályázati témakör kiadásaira.

A pályázók köre

 1. Hazai jogi személyiséggel rendelkező II. pontban részletezett intézmények, gyermekvédelmi civil szervezetek.
 2. A pályázónak tehetségsegítő szervezetekkel (tehetségpontokkal*) történő szakmai együttműködésben kell a pályázatot benyújtania.
 3. Amennyiben a pályázó intézmény vagy szervezet maga is tehetségpont, úgy együttműködésre nincs szükség.
  * lásd: www.tehetsegpont.hu

  A pályázat kritériumai

  • A pályázatot kizárólag a II. pontban részletezett intézményekben nevelkedő gyermekek/fiatalok számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
  • A pályázatot tehetségsegítő tevékenység programjára és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet beadni.
  • 2010/2011-es tanév második felére az összeállított tehetségsegítő tevékenységi köröknek/műhelyeknek legalább 30 órás programmal kell rendelkeznie.
  • A tehetségműhelybe bevonni kívánt gyermekek és fiatalok száma minimum 10 fő, maximum 15 fő lehet.
  • Egy pályázat keretében egy tehetségműhely programjára lehet a pályázatot benyújtani.
  • A pályázó a Tehetségponttal szoros együttműködésben a műhelyt lezáró, saját és a megyében, az NTP-OAK-XVII és NTP-OKA-XVII/3 pályázat keretein belül működő más tehetségműhelyek eredményeit bemutató 1-2 napos megyei Tehetségnap szervezésére is pályázhat. Önállóan Tehetségnapra nem.
  • A Közalapítvány megyénként egy Tehetségnap szervezését tudja támogatni, ahol a szervező minden, a megyében működő NTP-OKA-XVII vagy NTP-OKA-XVII/3 pályázatban nyertes műhelyt meghív a rendezvényre. Az elérhetőségeket a Közalapítvány a szervező részére bocsájtja.
  • Egy pályázó (szervezet) legfeljebb két pályázatot nyújthat be. A közalapítvány fenntartja annak a jogát, hogy jelentős túlpályázás esetén egy szervezet egy pályázatát támogassa az esetben is, ha mindkettő kellően színvonalas.

  Azok a szervezetek, amelyek az NTP-OKA XVII pályázatban támogatást nyertek, jelen pályázati kiírásra nem pályázhatnak.

  A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

  • Személyi kiadások (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők honorálására).
  • Szolgáltatások költsége (pl. szakemberek/előadók díjazása, múzeumbelépők, bérleti díjak, Tehetségnaphoz kapcsolódó szolgáltatások költségei stb.)
  • A pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, tanulók pszichológiai vizsgálata/mérése a program befejezését követően, terembérleti díjhoz hozzájárulás, stb.)
  • Dologi kiadások, amelyek a foglalkozások megtartását garantálják:
   • A foglalkozásokhoz szükséges anyagok vásárlása
   • A foglalkozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
   • Fejlesztő játékok, eszközök vásárlása.
   • A Tehetségnap dologi költségei

  A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

  Pénzügyi feltételek

  Támogatandó modul Pályázható minimum Pályázható maximum
  30 órás tehetséggondozó műhely 300.000.-Ft 800.000.- FtAmennyiben a pályázó maga is tehetségpont

  1.000. 000.-Ft

  1-2 napos megyei Tehetségnap plusz költségeire 200.000.-Ft 400.000.- Ft

  • A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
  • A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
  • A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
  • A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. január 31. (postai bélyegző végső dátuma)

  A pályázatok bírálatának tervezett határideje: 2011. február 15.

  A pályázatok megvalósításának ideje: 2011. február 15. – 2011. június 30.

  Pályázati díj: A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft. Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XVII/3.).

  Pályázat benyújtásának módja, helye: A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

  Oktatásért Közalapítvány
  Budapest
  Rumbach Sebestyén utca 19-21.
  1075

  Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

  Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XVII/3 „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban”

  A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-1-269-4480-as számon Nagy-Brozsek Andreától kérhető, illetve a andrea.brozsek@oktatasert.hu címen kapható.

  Letölthető dokumentumok

  NTP-OKA_XVII_3_palyazati_adatlap.doc
  NTP-OKA-XVII_3_koltsegvetes.xls
  NTP-OKA_XVII_3_palyazati_kiiras.doc

  Forrás: http://www.oktatasert.hu