palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együtt egymásért – Jótettekkel egy jobb világért! pályázat civil szervezeteknek

Nap mint nap sok-sok civil közösség tesz azért, hogy jobbá tegyék a közösségek életét. A dm most szeretné ezt a segítő tevékenységet megjutalmazni, és a fáradozásokat támogatni. Lássuk meg a tenni akaró embert, a támogatandó ügyet, a rászoruló családot! A dm pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára – a Magyar Adományozói Fórum közreműködésével.

A pályázati felhívás célja:

A helyi közösségek támogatása az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:

 • egészséges életmódra nevelést népszerűsítő programok támogatása
 • szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek támogatása
 • környezetvédelem, energiafelhasználás csökkentése, „zöld” energiaforrások fejlesztése, környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés témakörében benyújtott programok támogatása
 • állatvédelemmel kapcsolatos programok támogatása

Kik pályázhatnak:
A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának menete:

Pályázatot 2016. május 31-ig (24:00) az www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon a pályázati online adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják az alábbi dokumentumot:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves jelentése, mérlege és eredmény kimutatása Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését. Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a közreműködőket, vegyék igénybe az e-mailes és telefonos konzultáció lehetőségét. (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)
  A konzultációs lehetőség elérhetősége: Koncz Anna, dmtamogatas@donorsforum.hu , (1) 700 00 20.

A projektek által elnyerhető támogatás:

 • A rendelkezésre álló keret: 5.000.000 Ft.
 • Az elnyerhető összeg legfeljebb 500.000 Ft.

Magyarországon 10 pályázat kerül támogatásra.
A 10 támogatott között a támogatási keret egyenlő arányban, nyertesenként 500.000 Ft összegben oszlik meg.

Elszámolható költségek:

 • Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:szükségesek a projekt végrehajtásához;
 • szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
  a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)1 ;
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósítója számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
 • ésszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva

A fentiek szerint különösen az alábbi költségek támogathatóak:

 • a projektben részt vevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát) irányadó számviteli szabályok szerint;
 • a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap fejlesztés és egyéb szolgáltatások költségeit;
 • pályázó szervezet általános működési költségei, a projekt méretéhez arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, posta stb.);

Letölthető dokumentum

dm pályázati kiírás
A pályázati projekt futamideje: 2016. augusztus 1. és 2017. január 31. A nyertesek kötelesek a projektet 2016. október 1.–ig megkezdeni