palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év tájértéke cím pályázat

tanyafejlesztési pályázat 2023

HOIA Herman Ottó Intézet idén első ízben hirdeti meg „Az év tájértéke” cím elnyerésére szóló felhívását, amelynek célja, hogy a helyi közösségek minél jobban ismerjék meg saját táji értékeiket, valamint más települések és térségek adottságait, ezáltal hazánk táji szépségét és változatosságát.

Célunk továbbá a tájértékek felmérésére, óvó megőrzésére és fenntartható hasznosítására irányuló kezdeményezések támogatása, mindezen tevékenységeken keresztül saját közösségeink értékeinek felismertetése, továbbá a vidéki tájakhoz kötődő értékek ismertségének növelése, népszerűsítése.

Mi az a tájérték?
A tájértékek közé sorolunk minden, az adott tájra jellemző természeti értéket, képződményt, és az emberi tevékenység által létrehozott tájalkotó elemet, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.

Kik jelentkezhetnek a felhívásra?
A felhívás minden hazai település közösségének szól. A jelentkezők lehetnek önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények, bármely, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek, közalapítványok, 2011. évi CCVI. törvény 6.§ és 10. §-ban felsorolt egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények.
(A felhívásra a 2016. évben Zöld IKSZT vetélkedősorozaton díjazott helyezést elérő közösségek ugyanazon bemutatott tájértékkel nem jelentkezhetnek.)

Milyen tájértéket lehet jelölni?
A felhívásra jelentkező szervezet a székhelye vagy telephelye szerinti település közigazgatási területén, illetve egyházi és civil szervezet esetén annak működési területén található bármely, az adott közösség által fontosnak tartott természetes vagy mesterséges (ember által létrehozott) tájértéket jelölhet – függetlenül attól, hogy az bel- vagy külterületen helyezkedik el.
„Az év tájértéke” cím elnyerésére egy jelentkező szervezet csak egy tájértéket jelölhet.
Nem csak a szépség számít!
Hazánk több tájértéke sajnos nagyon rossz állapotban van. Ez nem jelenti azt, hogy csak a felújított, helyreállított tájértékek lehetnek fontosak az adott közösség számára. A felhívásra azoknak a tájértékeknek a jelölését várjuk, amelyek kiemelt szerepet töltenek be az adott közösség múltjában és jelenében egyaránt, és amelyek fennmaradásáért a közösség saját erejéhez és lehetőségeihez képest a lehető legtöbbet teszi.

A tájérték jelölés és a jelentkezés módja

A felhívásra való jelentkezés feltétele a jelentkezési lap hiánytalan és szabályszerű kitöltése, amely határideje 2016. május 18. 12:00 óra.

Ezt követően a Herman Ottó Intézet munkatársai május 19. 18:00 óráig visszaigazolják a jelentkezést, valamint a jelentkezési lapon megadott e-mail címre megküldik a tájérték jelöléséhez szükséges részletes nevezési lap elérhetőségi linkjét továbbá egy Google Drive feltöltési linket, ahová a jelöléshez kapcsolódó fotókat és/vagy videófelvétel linkjét szükséges feltölteni.

A hiánytalanul és szabályszerűen kitöltött nevezési lap valamint a kapcsolódó fotók és/vagy videófelvétel feltöltési határideje 2016. június 10.

Letölthető dokumentum

felhivas_az_ev_tajerteke

Szempontrendszer és általános elvárások
A tájérték jelölése során szükséges a tájérték pontos helyének meghatározása, megjelölése, a tájérték részletes leírása, valamint a fennmaradása érdekében tett közösségi erőfeszítések szöveges bemutatása is.
Az egyes tájértékeknek mindig többlet jelentést adnak a hozzájuk fűződő történetek, legendák, ezek által is szorosabban kapcsolódnak az adott közösséghez, ezért ha ilyenről tudomásuk van a jelölt tájértékkel kapcsolatban, kérjük, ezt is osszák meg velünk!
Lényeges, hogy az ismertetett történet fejezze ki, hogy miért tölt be fontos szerepet az adott tájérték a közösség múltjában, illetve napjainkban is a közösség életében.
További elvárás, hogy a szöveges leírásból „külső”, az adott települést nem ismerő személy számára is érthető legyen a tájérték és a helyi közösség kapcsolata, érzékelhető legyen, miért tartják oly nagy becsben a bemutatott helyi értéket.
Fentieken kívül legalább 5 db, jó minőségű digitális fényképfelvételt, és/vagy egy minimum 1 perces, maximum 3 perces videofelvételt kérünk készíteni és beküldeni a tájértékről, amelyek látványosan mutatják be magát a tájértéket és annak környezetét, valamint a helyi közösségnek a tájérték megőrzése érdekében végzett tevékenységét.
Amennyiben videofelvétel is készül, úgy azt valamely közösségi videó megosztó oldalra (pl. youtube, indavideo, stb.) kérjük feltölteni, és az elérhetőségi linket megjeleníteni a nevezési lap megfelelő részén.

Hogyan dől el, melyik lesz az év tájértéke? Mi lesz a nyeremény?
A jelölt tájértékek bírálatát a Herman Ottó Intézet által felkért, független szakértőkből álló 5 fős szakmai zsűri értékeli, jelen felhívásban ismertetett szempontrendszer alapján.
A cím elnyerésére jelölt tájértékek közül az kapja meg „Az év tájértéke” címet, amely az értékelés során a legnagyobb összesített pontszámot éri el.
A legtöbb pontszámot elért közösség tájértékeinek népszerűsítése, szélesebb körben történő megismertetése érdekében a Herman Ottó Intézet kisfilmet forgat, és a helyi közösséggel együttműködésben tájérték-felmérési programot indít el. Az első három legtöbb pontszámot elért tájértéket jelölő közösség jutalma ezen felül egy-egy értékes ajándékcsomag.

Részletek: Az év tájértéke cím pályázat