palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

E.ON Tetterő pályázat

e.on pályázatAz E.ON Hungária Zrt. „E.ON Tetterő” címmel pályázatot hirdet magánszemélyek számára önkéntességi projekt megvalósítására. A pályázat szakmai védnöke az Önkéntes Központ Alapítvány.

A pályázat kiírója: E.ON Hungária Zrt.
A pályázat kezdete:
2011. május 2. 8.00 óra
A pályázat beérkezési határideje:
2011. június 16. 8.00 óra
A pályázat típusa:
országos

A pályázat célja
Az Európai Bizottság 2009 júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve. A pályázat célja az Önkéntesség Éve célkitűzéseivel és szellemiségével összhangban:

 • a figyelem ráirányítása az önkéntes munka társadalmi fontosságára, az önkéntesség eszméjének népszerűsítése;
 • a társadalom széleskörű mozgósítása az önkéntesség témájával kapcsolatban;
 • olyan egyéni kezdeményezések és önkéntességi ötletek bemutatása és felkarolása, melyek eddig megfelelő támogatás híján nem tudtak megvalósulni;
 • az egyéni kreativitás és kezdeményezőkészség ösztönzése és elismerése;
 • az önkéntesség társadalmi elismertségének növelése;
 • a társadalmi összefogáson keresztül a szolidaritás iránti igény és elkötelezettség erősítése.

A pályázat tárgya: Pályázni egy önkéntességen alapuló projektötlettel lehet. A pályázat támogat minden, szociális és közösségi célokat szolgáló kezdeményezést, amely összhangban van az E.ON Hungária Csoport társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség területén végzett munkájával*, valamint lehetőséget ad a pályázat keretein belül E.ON-önkéntesek munkájának igénybe vételére. Egy személy akár több ötlettel is pályázhat, külön benyújtva azokat.

A pályázat időbeli hatálya: Jelen kiírás keretében pályázni csak olyan önkéntességi projekttel lehet, amely 2011. december 31-ig megvalósul.

*Az E.ON felelősségvállalási munkájáról és önkéntes projektjeiről további információ a www.facebook.com/tettero.eon oldalon.

Pályázók köre
Pályázhat minden 14. életévét betöltött, magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély, egyénileg vagy akár csoportosan is.

Pályázat benyújtásának a módja
Pályázónak egy videó kamerával vagy más képrögzítő eszközzel felvett videó anyagot kell készítenie, melyben bemutatja az önkéntességi ötletét. Bármilyen kreatív módon bemutathatja a projektjét, a lényeg, hogy ötletes és szemléletes legyen. Pályázatát az erre a célra kialakított Facebook oldalra kell feltöltenie egy regisztrációs adatlap kitöltését követően. Pályázatához ezen kívül egy maximum 3 oldalas dokumentációt is fel kell töltenie, amely tartalmazza a projekt nevét, rövid leírását, pontos ütemtervét, illetve a projekt tervezett részletes költségvetését, a nyereményösszeg keretén belül.

14 és 18 év közötti fiatalkorúak pályázata esetén a szülői beleegyezést kitöltve és aláírva az E.ON Hungária részére az alábbi címre kell beküldeni:

E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály
“E.ON Tetterő”
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

A beleegyező formanyomtatványt a pályázat www.facebook.com/tettero.eon oldaláról lehet letölteni.

A pályázat benyújtása

A pályázatot 2011. június 16. (csütörtök) 8.00 óráig lehet benyújtani.

Pályázat nyereményei
A szakmai zsűri által kiválasztott győztes 1.000.000 Ft., azaz egymillió forint támogatást nyer az önkéntességi projektjének megvalósítására. A legtöbb közönségszavazatot elnyerő pályázó 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyer projektjének megvalósítására. Minden pályázat automatikusan részt vesz a közönségdíjért folyó versenyben is.

A finanszírozás módja

Az E.ON Hungária Zrt. a nyertes pályázókkal szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott összeggel való elszámolás feltételeit. Az összeget előfinanszírozás keretében, azaz a szerződés megkötését követően folyósítja a pályázat kiírója. A támogatás vissza nem térítendő. Magánszemély esetében a pályázati összeg személyi jövedelemadó-köteles.

Pályázati feltételeink

 • A pályázaton csak 14. életévüket betöltött magánszemélyek indulhatnak. 14 és 18 év közötti személyek és csoportok nevezése esetében a pályázati határnapig be kell nyújtani a pályázó gyermekek szülői hozzájáruló nyilatkozatát. A szülői hozzájáruló nyilatkozat beérkezése nélkül a pályázat érvénytelen.
 • A pályázatnak önkéntes munkára kell épülnie, a projektben résztvevő szakember munkadíjára a nettó nyeremény maximum 25 %-a fordítható. További információ az önkéntességgel kapcsolatban az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján: www.oka.hu
 • A pályázati videofilm mozgókép és hang együttes rögzítésére alkalmas bármely eszközzel készülhet, akár mobiltelefonról is.
 • Maximálisan 2GB és 15perc feltöltésére van lehetőség.
 • A pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való részvételnek mindennemű költségét a pályázó viseli.
 • A szerzői jogi felelősség az alkotókat terheli a videó zenéje tekintetében is.
 • A pályázatokat elbíráló zsűri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az E.ON Hungária a változtatás jogát fenntartja.
 • A pályázók elfogadják, hogy a pályázatra beküldött alkotásaikat vagy azok részleteit az E.ON Hungária Zrt. szabadon felhasználhatja, a szerző(k) nevének feltüntetésével promóciós és más célokból.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja, és azokat nyilvánosságra hozza.
 • A pályázati határidőt követően érkezett pályázat érvénytelen. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A pályázat benyújtásával pályázó jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket megértette és sikeres pályázat esetén elfogadja.
 • A pályázaton az E.ON Hungária Csoport munkavállalói és családtagjaik nem vehetnek részt.

A beérkező pályaművek értékelése
A pályázatokat az E.ON képviselőjéből (1 fő), a pályázat szakmai védnökéből (1 fő), és a pályázat elbírálására felkért jeles hazai közéleti személyiségekből (2 fő) álló zsűri értékeli és bírálja el, és a pályázat lezárása után 14 napon belül dönt a díj odaítéléséről. A zsűri elnöke az E.ON képviselője, szavazategyenlőség esetén az ő szavazata dönt. A közönségnyertes pályázat a Facebookon a legtöbb szavazatot kapó pályamű lesz. A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük, illetve a pályázat eredményét az E.ON honlapján (www.eon.hu) és az E.ON Tetterő Facebook oldalán közzétesszük. A nyertes pályamunkák ünnepélyes díjátadójára 2011 júniusában kerül sor.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere

A pályázatok értékelését a zsűri az alábbi szempontrendszer szerint végzi:

 • mennyire felel meg a pályázat a kiírásnak, a pályázati céloknak;
 • az önkéntességi projekt társadalmi hasznossága, értéke, megvalósíthatósága;
 • a projektben az önkéntesség elvének érvényesülése;
 • a pályázati videó kreativitása, szemléletessége;
 • az E.ON Hungária társadalmi felelősségvállalási irányvonalainak figyelembe vétele, illetve lehetőség E.ON-önkéntesek bevonására.

További információ a www.facebook.com/tettero.eon és a www.eon.hu weboldalakon olvasható. Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, a tettero@eon-hungaria.com email címen kaphat információt.