palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ZENE.ON zenei tehetségkutató pályázat

e-on pályázatAz E.ON Hungária Zrt. a Liszt Ferenc év szellemiségéhez kapcsolódóan „ZENE.ON” címmel amatőr zenei tehetségkutató pályázatot hirdet 4 kategóriában.

A pályázat kiírója: E.ON Hungária Zrt.

A pályázati időszak kezdete: 2011. május 2. 8.00 óra

A pályázati időszak vége: 2011. június 12. 8.00 óra

A pályázat típusa: országos

A pályázat célja

A meghirdetett pályázat célja Liszt Ferenc alkotói munkásságának népszerűsítése, közelebb vitele a kultúra és zene iránt érdeklődő emberekhez és a kreatív, zenei tehetséggel, vállalkozó szellemmel és önkifejező erővel rendelkező célcsoportokhoz, valamint a zenei tehetség és teljesítmények elismerése, a szó legnemesebb értelmében vett amatőr muzsikusok további zenei fejlődésének támogatása.

Pályázók köre

A pályázat négy kategóriában kerül kiírásra:

 • 6-14 éves gyermekek egyéni és csoportos kategóriákban pályázhatnak, az őket képző közoktatási intézmény (illetve tantestületének valamelyik tagja) általi nevezéssel.
 • 14. életévüket betöltött személyek egyénileg és csoportosan nevezhetnek, saját nevükben, illetve csoportos nevezés esetén a csoport vezetője / kapcsolattartója által.

A pályázók kizárólag magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek lehetnek.

Minden pályázat automatikusan részt vesz a közönségdíjért folyó versenyben is.

NEM INDULHAT A PÁLYÁZATON ZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA VOLT ILL. JELENLEGI TANULÓJA; VALAMINT FELSŐFOKÚ ZENEI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ ILL. ILYEN IRÁNYÚ TANULMÁNYAIT MÁR BEFEJEZŐ HALLGATÓ.

A pályázat tárgya: A pályázaton egy tetszőlegesen kiválasztott Liszt zenemű egy jellemző részletének klasszikus módon történő, vagy annak egyedileg átdolgozott, hangszerelt változatának előadásával lehet részt venni, a pályázó által megválasztott épített vagy természetes helyszínen. A pályázat kiírója minőségi, Liszt Ferenc szellemiségét tiszteletben tartó pályaműveket vár.

A pályázat menete: A pályázók előadásukról videofelvételt készítenek, amelyet a pályázati időszak határnapjáig a pályázat www.facebook.com/zeneon oldalára feltöltenek. A pályázaton való részvétel előfeltétele a pályázó Facebook oldalon történő regisztrációja és a pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés és elfogadás.

Pályázati feltételek

 • 14 év alatti személyek és csoportok nevezése kizárólag az őket képző oktatási intézmény egyik tantestületi tagja által lehetséges.
 • 18 év alatti személyek és csoportok nevezése esetében a pályázati határnapig be kell nyújtani a nevezett gyermek(ek) szülői hozzájáruló nyilatkozatát. A szülői hozzájáruló nyilatkozat beérkezése nélkül a pályázat érvénytelen.
 • A szülői beleegyező formanyomtatvány a pályázat Facebook oldaláról letölthető. A szülői beleegyezést kitöltve, aláírva postai úton az alábbi címre kérjük visszaküldeni:

E.ON Hungária Zrt. Kommunikációs Osztály
Jelige: „ZENE.ON”Ű
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.

 • A videofilm mozgókép és hang együttes rögzítésére alkalmas bármely eszközzel készülhet, akár mobiltelefonról is. A pályázati anyag elkészítésének és a pályázaton való részvételnek mindennemű költségét pályázó viseli.
 • Maximálisan 2GB és 15perc feltöltésére van lehetőség.
 • A videofilm mellett a pályázat érvényes benyújtásának előfeltétele a pályázó azonosítására szolgáló személyes adatainak hiánytalan megadása a pályázat Facebook oldalán erre a célra kialakított feltöltő felületen.
 • A pályázatok elbírálásának alapját a videofilmen előadott Liszt-mű részletének zenei kidolgozottsága, hangzása és minősége képezi.
 • A pályázatok zsűri által megválasztott nyertesei vállalják, hogy fellépőként részt vesznek a ZENE.ON pályázat záróeseményein.
 • A közönségdíj nyertesét az összes beérkezett pályamunkára (nevezési kategóriától függetlenül) leadott szavazatok alapján állapítjuk meg. A legtöbb szavazatot kapott pályamunka nyeri a közönségdíjat.
 • A pályázatokat elbíráló zsűri döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 • A pályázók elfogadják, hogy a pályázatra beküldött alkotásaikat vagy azok részleteit az E.ON Hungária Zrt. szabadon felhasználhatja, a szerző(k) nevének feltüntetésével promóciós és más célokból.
 • A pályázat benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja és a pályázat elbírálását követően nyilvánosságra hozza.
 • Az E.ON Hungária Zrt. a változtatás jogát fenntartja.
 • A pályázati határidőt követően érkezett pályázat érvénytelen.
 • A pályázaton az E.ON Hungária Csoport munkavállalói és családtagjaik nem vehetnek részt.

A beérkező pályaművek értékelése: A pályaműveket az E.ON képviselőjéből (1 fő),  szakértőből (1 fő), jeles hazai művészből (1 fő) álló háromfős zsűri bírálja el, a pályázati jelentkezés lezárását követően. Az eredményt legkésőbb 2011. június 17-én tesszük közzé.

A zsűri a beérkezett pályaművek értékelésnél, egy maximálisan 5-7 perces jellemző részletet fog figyelembe venni.

A közzététel a pályázat Facebook oldalán és a www.eon.hu internetes oldalon történik, a nyerteseket telefonon és e-mail útján is értesítjük.

Pályázat nyereményei

A négy kategória mindegyikében hirdetünk győztest, az alábbiak szerint:

 1. Egyéni kategóriák győzteseinek nyereménye: nettó 250.000 Ft. (kétszázötvenezer forint)
 2. Csoportos kategóriákban a győztes csoport nyereménye: nettó 500.000 Ft. (ötszázezer forint)
 • A közönségdíj nyertesének nyereménye: nettó 500.000 Ft. (ötszázezer forint)

Díjátadás

A nyeremények ünnepélyes átadására 2011 júniusában kerül sor.

A nyertesek fellépnek a díjátadó gálaműsorában.

Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban, a zeneon@eonhungaria.com email címen kaphat információt.