palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Ösztöndíj Program

Budapest pályázatokBudapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

  • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
  • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A PROGRAM jellemzői, feltételei:

1. A Program időtartama: 10 hónap.

2. A Program kezdési időpontja: 2011. szeptember

3. A Program résztvevője lehet, az a

  • a magyar állampolgárságú,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, első diplomás képzésben résztvevő nappali tagozatos, 2011 szeptemberétől alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:
  1. az alábbi szakok egyikén, valamely fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll: alkalmazott közgazdaságtan, általános orvos, andragógia, ápolás és betegellátás, bűnügyi igazgatási, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, emberi erőforrások, energetikai mérnök, építész, építészmérnök, építőmérnök, gazdálkodási, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságelemzés, gazdaságinformatikus, gépészmérnök, igazgatásszervező, jogász, kereskedelem és marketing, kommunikáció és médiatudomány, kommunikáció, környezetmérnök, környezettan, közigazgatási, közlekedésmérnök, közszolgálati, magyar, mérnök informatikus, műszaki menedzser, nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi igazgatási, nemzetközi tanulmányok, pedagógia, pénzügy és számvitel, politológia, pszichológia, rendészeti igazgatási, szociális munka, szociálpolitika, szociológia, szociológus-közgazdász, tájépítészmérnök, tájrendező és kertépítő mérnök, társadalmi tudományok, településmérnök, történelem, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, vegyészmérnök;
  2. jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik;
  3. a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) által az intézménnyel előzetesen, az adott tanévre vonatkozóan leegyeztetett és jóváhagyott témák egyikét választotta szakdolgozatának tárgyaként;
  4. angol, német vagy francia legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
  5. a diploma megszerzésekor a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3.§ (2) bekezdése szerint START kártya kiváltására jogosult.

4. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó.

Jelentkezési határidő: 2011. május 15.

Elbírálás határideje: 2011. június 30.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságának döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

pályázati adatlap

szakdolgozatcímek

nyilatkozat

44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet

Jelentkezés módja:

Pályázati adatlap és annak mellékleteinek megküldésével a Főpolgármesteri Hivatal Személyzeti, Oktatási és Munkaügyi Ügyosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve lezárt borítékban kizárólag postai úton vagy személyesen a „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” jelige feltüntetésével.

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) sz. önkormányzati rendelet megtalálható a www.budapest.hu oldalon.

Forrás: BudapestPortál