palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Filmtámogatási pályázat

magyar telekom pályázatA Magyar Telekom mint a távközlési iparág vezető piaci szereplője, társadalmi szerepvállalása jegyében fontosnak tartja a magyar kulturális élet támogatását, értékeinek megőrzését. Vállalatunk vezető TV és internet szolgáltatóként fontosnak tartja a mozgóképes világ értékeinek megőrzését, fejlesztését, új értékes magyar filmes alkotások létrejöttét. Ezért támogatóként részt kíván venni a magyar filmkultúra életében.

Általános pályázati feltételek

A Magyar Telekom a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2.§ 10. pontjának megfelelő, közvetett támogatásban részesíthető filmeket támogat. A vállalat éves rendelkezésre álló kerete terhére, várja olyan magyar filmkészítők pályázatait, akik a törvényi szabályozás alapján jogosultak adókedvezményes filmtámogatásra, valamint megfelelnek a Magyar Telekom által kialakított bírálati szempontrendszernek.

A támogatás összege a film elszámolható költségvetésének legfeljebb 20 százaléka lehet.
Az elnyert támogatás a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött szerződés alapján valósul meg. A szerződés kötelező melléklete a támogatandó filmnek a Filmiroda által történt nyilvántartásba vételét igazoló nyilatkozat.

A támogatás összege a szerződés mindkét fél által történt aláírása után, és azt követően kerül kifizetésre, hogy a Filmiroda átadta a Magyar Telekom Nyrt. nevére szóló adókedvezményre jogosító igazolást. A szerződés kötelező melléklete a támogatandó filmnek a Filmiroda által történt nyilvántartásba vételét igazoló nyilatkozat.

A szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó együttműködjön a szerződéskötést megelőzően a Magyar Telekom megfelelőségi folyamatai szerinti nyilatkozatok megtételében, valamint elfogadja a Magyar Telekom Nyrt.korrupcióellenes szabályoknak való megfelelőségi kötelezettségeit, és a szerződésben vállalja a korrupcióellenes rendelkezések betartását.

A támogatásra pályázhatnak azok a film előállítók, és filmgyártó vállalkozások, amelyek megfelelnek a Filmtörvényben előírt feltételeknek, és a Magyar Telekom marketingkommunikációs és márkastratégiai szempontjainak:

A filmelőállító olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely saját nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb feltételeiről (2004. évi II. törvény 2.§ 4. pont). A filmgyártó vállalkozás pedig a megrendelésre készülő filmalkotás gyártásában részt vevő magyar vállalkozás, azaz magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. (2004. évi II. törvény 2.§ 23. pont)

A pályázatok értékelésekor a Magyar Telekom az alábbi szempontok alapján hoz döntést

A Magyar Telekom által támogatásban részesíthetők az alábbi szempontoknak megfelelő filmes projektek:

 • magyar alkotók, vagy magyar produceri irodák által, vagy magyar-külföldi koprodukcióban készülő új játék-, dokumentum-, vagy animációs filmek.
 • magyar irodalmi művek filmes, vagy televíziós adaptációjaként készülő filmek
 • fiatal alkotók, aktuális társadalmi problémákat magas színvonalon feldolgozó játék- vagy dokumentumfilmje
 • nagy közönség érdeklődésre számot tartó, nagy költségvetésű, történelmi témájú magyar játékfilmek
 • az előző tárgyévben magyar és külföldi filmszakmai díjakat elnyert alkotók filmje
 • ifjúsági, és családi tévé- valamint mozifilmek
 • ismeretterjesztő és népszerű tudományos tévé filmek

Támogatásban nem részesíthetők az alábbi szempontoknak megfelelő filmes projektek

 • külföldi produkcióban készülő filmek
 • aktuálpolitikai témájú filmek
 • vallási témájú filmek
 • nem művészi igénnyel készült szórakoztató filmek
 • az erőszakos és /vagy pornográf tartalmakat előtérbe helyező filmek

A támogatás odaítéléséről kizárólag a Magyar Telekom dönt, döntését nem köteles indokolni.

Pályázatok beadása

A pályázatnak tartalmaznia kell a film szinopszisát, az alkotókat, a gyártó cég cégadatait, és a Filmiroda által várhatóan igazolásra kerülő közvetlen filmgyártási költséget, valamint a Magyar Telekomtól kért támogatási összeg megjelölését.

A pályázatokat a Magyar Telekom Marketingkommunikációs ágazata fogadja.

Beküldési cím: Magyar Telekom Nyrt. Marketingkommunikációs ágazat, 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.

A beérkező pályázatokat évente háromszor (2011-ben kétszer) fogja elbírálni egy grémium, amelynek tagjai a Magyar Telekom Marketing vezérigazgató-helyettes irányítási terület, az Adóstratégiai és szabályozási osztály és a Csoport megfelelőségi igazgatóság képviselői.

A pályázatok beadási határideje 2011-ben

 • 2011. október 30 bírálat: november 15-ig

A Magyar Telekom pályázati feltételek megváltoztatásának, illetőleg a pályázat megszüntetésének jogát fenntartja.

A következő évek pályázatainak beadási határidejét, az esetleg megváltoztatott feltételeket, illetőleg a pályázat visszavonását a Magyar Telekom ugyanezen a felületen teszi közzé.

Forrás:  Magyar Telekom