palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Erasmus Intenzív Nyelvi Kurzus (EILC) hallgatók részére 2009-2010

tempus pályázatokAz Erasmus program keretében a 2009/2010-es tanév I. és II. félévére külföldi tanulmányi vagy gyakorlati ösztöndíjat elnyert hallgatóknak lehetőségük van a fogadó ország nyelvéből rendezett 2-6 hetes intenzív nyelvi kurzuson részt venniük a külföldi tanulmányok / gyakorlatok közvetlen megkezdése előtt.

Pályázható országok köre:
Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.

Aktuális kurzusleírások (hamarosan)

Pályázás módja
Az Erasmus hallgatók egyéni pályázatot nyújtanak be a küldő intézményükhöz. Pályázni kizárólag a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető angol nyelvű űrlapon  lehet, melyet mind elektronikusan, mind postai úton (amennyiben a küldő intézmény engedélyezi, személyes pályázatbenyújtás is lehetséges) kell eljuttatni a pályázó küldő intézményéhez. A kinyomtatott pályázat a pályázó aláírásával együtt érvényes. A formai bírálatot a küldő intézmény végzi, a kritériumoknak megfelelt pályázatokat a küldő intézmény továbbítja a kurzust szervező intézmény felé. A fenti pályázati eljárási követelmények maradéktalan betartása a pályázat befogadásának és formai érvényességének a feltétele. Minden más pályázat automatikusan elutasításban részesül.

Kik pályázhatnak?

Azok a hallgatók, akik a 2009/2010-es tanévben Erasmus tanulmányi / gyakorlati ösztöndíjat nyertek el (önfinanszírozó hallgatók nem pályázhatnak!) és olyan országban kívánnak tanulmányokat vagy gyakorlatokat folytatni, ahol EILC kurzusok kerülnek megrendezésre.
Figyelem! A kurzust szervező ország nyelvét tanuló nyelvszakos hallgatók nem vehetnek részt a kurzuson (tehát pl. nem mehet portugáliai EILC kurzusra portugál szakos hallgató)!

Pályázatok bírálata, döntéshozatal
A határidőre benyújtott pályázatot a nyelvi kurzust szervező intézmény minősíti. A fogadó intézmény minősítése, fogadókészsége és a pénzügyi keret függvényében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázat eredményéről. A támogatásban részesülő hallgatóval a küldő intézménye köt szerződést, és a megítélt összeget közvetlenül a nyertes hallgatónak utalja ki. A Kuratórium döntései ellen fellebbezésnek helye nincs.

A támogatás mértéke és elszámolás
A támogatás összege 75-100 euró/hét/fő célországtól függően.

De! Ha az EILC kurzus párhuzamosan zajlik a tanulmányi vagy gyakorlati időszakkal, akkor nem ítélhető meg EILC ösztöndíj!
A támogatás felhasználásáról tartalmi beszámoló írásával számolnak el a hallgatók.

A pályázat benyújtásának határideje (beérkezés napja!): 2009. május 23.

Bővebb információ a pályázó hallgató intézményének Erasmus koordinátorától vagy a Tempus Közalapítvány részéről
Várterész Flórától kapható az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06-1-237-1300
E-mail: flora.varteresz[kukac]tpf.hu

Az Európai Bizottság honlapján az alábbi helyen található információ az EILC -ről:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás
Pályázati űrlap (word)
Pályázati űrlap (pdf)
Pályázati űrlap Comenius asszisztensek számára (word)
Pályázati űrlap Comenius asszisztensek számára (pdf)
Kitöltési útmutató
Tématerületek kódja
Gyakran ismétlődő kérdések