palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CEEPUS pályázat: nyári egyetemek, intenzív nyelvi és szakmai kurzusok

tempus pályázatokA CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program célja, hogy lehetõvé tegyen a részt vevõ országok felsõoktatási intézményei (egyetemek, fõiskolák) számára oktatói és diákcseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, ezzel is elõsegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erõsítését és bõvítését.

A CEEPUS program keretében tehát nem csupán arra nyílik lehetõség, hogy az együttmûködõ intézmények a normál szakos tanrend keretében fogadjanak vagy küldjenek hallgatókat, illetve oktatókat, hanem arra is, hogy a hálózat tevékenységének gazdagítása érdekében a nem szakos képzéshez kapcsolódóan nyári egyetemet, intenzív kurzust, illetve hallgatói szakmai kirándulást szervezzenek a program támogatásával. Elõnyt élveznek azok a kezdeményezések, amelyeket már õsszel beterveznek a hálózatok, de lehetõség van az ad hoc jellegû projektek beindítására is, amennyiben elegendõ idõ áll még rendelkezésre a szervezéshez. A nyári egyetemek és intenzív kurzusok minimum 10 napos, a hallgatói szakmai kirándulások minimum 2-3 napos rendezvények. A hallgatói/oktatói mobilitáshoz hasonlóan ezen programok is elsõsorban az elfogadást nyert hálózatokban résztvevõk számára nyitottak, elvégzésük esetén a résztvevõ hallgatóknak kreditpont adása kötelezõ. A költségek finanszírozási alapja a szokásos mobilitásokhoz hasonlóan az ösztöndíjhónap.

A speciális kurzusok a normál mobilitási ösztöndíjaktól eltérõ finanszírozású kurzusok, melyben a beérkezõ ösztöndíjasok a kurzus idejére ösztöndíjat nem, de a fogadó intézménytõl ingyenes szállást, és ellátást kapnak, valamint díjmentesen vehetnek részt a programokon. Mivel általában a nyári egyetemek nem finanszírozhatók teljes egészében CEEPUS támogatásból, a kurzus költségeihez az ösztöndíjasok részérõl saját hozzájárulásra is szükség lehet, melyrõl az adott nyári egyetemet szervezõ felsõoktatási intézmény tud bõvebb felvilágosítást nyújtani.

A speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások) szervezésének feltételei:

A szervezõ intézménynek elõzetes költségtervet kell készítenie, ahol figyelembe kell venni, hogy a végösszegnek oszthatónak kell lennie a mindenkori hallgatói ösztöndíj összegével. Ha a program Magyarországon belül helyileg több intézményben zajlik, a költségtervet intézményenként kell elkészíteni. Ha a kurzust több országban vándoregyetemként tartják meg, akkor az elõzetes költségtervet csak a magyar intézmény(-ek)re lebontva kell elkészíteni.
A pályázatot minden esetben be kell adni az Irodához, akár az elnyert hónapkereten belül, akár azon felül kívánnak speciális kurzust szervezni.

A speciális kurzusok szervezéséhez a pályázati ûrlapot innen töltheti le.

Folyamatos pályázási lehetőség, nincs pályázati határidő.

A kurzus szervezésének igényét a pályázat beadásán kívül az elsõ/második idõközi pénzügyi beszámolóban is jelezni kell.

A speciális kurzusok (nyári egyetemek, intenzív kurzusok, hallgatói szakmai kirándulások) elszámolása:

A speciális kurzusok elszámolása számlák alapján történik. Az elnyert hónapkeretnek megfelelõ összegû számlákat az intézménynek a többi CEEPUS programhoz kapcsolódó számlához és bizonylathoz hasonlóan 5 évig meg kell õriznie.
A számlás elszámolásnál csak egész hónapszámnak megfelelõ összeg elszámolása fogadható el.

A számlák az alábbi tételekre szólhatnak:

  • A szállásról, az esetleges terembérletrõl, eszközbérletrõl, több helyszín esetén üzemanyagköltségrõl (km-elszámolás alapján), buszbérlésrõl, bérletrõl/jegyrõl, valamint a szakmai programhoz szorosan kapcsolódó belépõdíjakról a fogadóintézmény nevére kiállított számla.
  • Munkaebédrõl/vacsoráról a fogadóintézmény nevére kiállított számla.
  • A nyári egyetemre készülő, ahhoz szorosan kapcsolódó jegyzetek előállításának költségeiről a fogadóintézmény nevére kiállított számla.
  • Elszámolható továbbá adminisztrációs költség, ami a következõ lehet: posta, telefon, fénymásolás (maximum a nyári egyetemre felhasznált költségvetés 5%-a).
  • A nyári egyetemek/intenzív szakmai kurzusok szervezéséhez szorosan hozzátartozó, fent felsorolt költségtételekkel kapcsolatban a magyar jogszabályok alapján kötelezõen befizetett adó illetve járulék a CEEPUS támogatás terhére elszámolható.
    Az elszámoláshoz mellékelni kell a programban résztvevõk listáját – név, ország, küldõ intézmény.