palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítására, TISZK rendszer fejlesztésére (TÁMOP 2.2.3-09/1)

umft pályázatMegjelent a TÁMOP 2.2.3-09/1 jelű, „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése” című pályázat.

Ha Ön szakképző iskolát működtet, és a munkaerő-piaci elvárásokhoz és a tanulók igényeihez egyaránt jobban igazodó, hatékonyabban működő intézményt szeretne, akkor ez a pályázat éppen Önnek szól! Most több százmillió forintos uniós támogatást fordíthat – akár önerő nélkül – a szakképzés korszerűsítésére.

Támogatás igényelhető minden olyan, szervezetfejlesztést célzó programra, amely a szakképző iskolák humánerőforrás-fejlesztését és a tananyagok harmonizálását szolgálja. A foglalkoztathatóság javítása érdekében legalább ennyire fontos és támogatandó cél a munkavállalói kompetenciáik fejlesztése, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetűek és az oktatási rendszerből lemorzsolódók bevonása a szakképzésbe.

Olyan térségi integrált szakképző központok (TISZK) keretei közt működő intézmények fejlesztése támogatható e pályázati kiírásban, amelyek a régiós szinten meghatározott képzési irányok és arányok alapján szervezett szakképzést, illetve országos beiskolázást vállalnak.

Ennek megfelelően pályázatot nyújthatnak be a szakképzésről szóló törvényben meghatározott TISZK-modellek valamelyikét megvalósító fenntartók, a szakképzés-szervezési társulások, a nem állami és nem helyi önkormányzati intézményfenntartók által létrehozott nonprofit gazdasági társaságok, valamint az intézményfenntartók, illetve a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek által létrehozott szakképzés-szervezési társaságok.

E pályázat keretében nem támogathatók azok a szakképzési projektek, amelyek a HEFOP 3. és 4. prioritásának, a TÁMOP 2. vagy a TIOP 3. prioritásának, a KMOP 4. prioritásának, vagy a regionális operatív programok 4. prioritásának keretében a szakképző intézményrendszer fejlesztésére, illetve a szakképzéssel összefüggő tevékenységekre már korábban támogatást nyert intézményekre is kiterjednek.

A felsőoktatási intézmények a felsőfokú szakképzéshez kapcsolódva csak abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a támogatandó projekt nem ugyanarra a tevékenységre terjed ki, mint amelyekre a HEFOP 3. és 4., a TÁMOP 2. vagy a TIOP 3., illetve a KMOP 4. prioritásának keretében korábban már forrást nyertek.

A pályázati projektben érintett TISZK székhelye a Közép-magyarországi régiót kivéve bármelyik régióban lehet.

A pályázat kétfordulós. Az első forduló sikeres projektgazdái lesznek jogosultak a második fordulóban benyújtani a részletesen kidolgozott projektjüket. A második pályázati fordulóban elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 milliótól 400 millió forintig terjedhet, Sikeres pályázat esetén a nyertes pályázó akár a projekt elszámolható költségeinek 100 százalékát is uniós forrásból finanszírozhatja.

A pályázatok benyújtására  2009. június 2. és 2009. június 30. között van lehetőség.
(nfu)

Letölthető pályázati dokumentumok:

TÁMOP-2.2.3-09/1 A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése