palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

RRF-1.1.2-2021 – Bölcsődei nevelés fejlesztése pályázat

Pályázati támogatás új bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek létrehozására 3000 fő legalább 3000 fő lakónépességű településeken.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a legalább 3000  lakónépességű települések:

  1. helyi önkormányzatai (GFO 321) és társulásai (GFO 327);
  2. országos (GFO 351) és helyi nemzetiségi önkormányzatai GFO 371) és társulásai (GFO 353, 373);
  3. egyházi jogi személyek (GFO 55).

Amennyiben a támogatást igénylő különbözik a szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor, amely a fenntartási időszakot is lefedi.
Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet részt támogatást igénylő minőségben, de több telephelyre is adhat be pályázatot.

Társulások esetében a társulásban érintett települések lakónépességének összessége el kell érnie legalább a 3000 főt.

A felhívásra konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet.

Támogatás célja: Új bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek létrehozása

Támogatható tevékenységek: Új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde bővítésével

Forrás keretösszege. 49 536 483 000,- Ft
Melyből

  • meglévő közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítására fordítandó összeg: 6 666 666 000,- Ft
  • Új, energiahatékony épületek építésére fordítandó összeg: 32 338 439 000,- Ft
  • Az Európai Unió felé nem elszámolható költségek forrása (Áfa költség) 10 531 378 000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Önerő: nem releváns
Támogatás minimum összege: 50 000 000,- Ft
Támogatás maximum összege: 1 440 000 000 ,- Ft
Támogatható projektek száma: 100-300 darab
Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Maximum 39 hónap, de legkésőbb 2025. június 30.

Letölthető dokumentum
Felhívás_RRF-1.1.2-2021-1

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelmek benyújtása:
2022. február 1. 0 óra 00 perctől – 2022. február 28. 22 óra 00 percig