palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a jogállamisági témák a nyilvánosság számára érthetővé és relevánssá tétele céljából civil szervezetek számára

A Közép-Európa Program jogállamisági tevékenysége (CEP ROLA), amelyet a Dexis Consulting Group (Dexis) hajt végre az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) megbízásából, olyan kreatív, helyi kezdeményezéseket kíván támogatni Bulgáriában, Magyarországon és Lengyelországban, amelyek a jogállamisági kérdéseket érthetőbbé teszik az állampolgárok számára.

A programokat a lehetőség szerint a helyi közösség minél több tagjának bevonásával kell megvalósítani, elsősorban a nagyvárosi központoktól távolabb eső, alacsonyabb fejlettségű térségekben, ösztönözve a helyi kormányzati kezdeményezésekkel kapcsolatos szélesebb körű állampolgári részvételt.

Jelen éves programnyilatkozat (APS) felvázolja a finanszírozási prioritásokat, a jogállamiság fő területeit és lehetséges témákat, és a finanszírozási kérelmek benyújtásának folyamatát. A pályázatok benyújtása folyamatos, az értékelés és a döntés negyedévente történik. A Dexis javasolja a pályázni kívánó szervezeteknek hogy előzetesen konzultáljanak munkatársainkkal. A pályázatot angolul vagy magyarul egyaránt elfogadjuk.

Finanszírozási lehetőség leírása

A.   A javasolt program leírása

Háttér

Közép- és Kelet-Európa – ahogy a demokratikus országok világszerte – olyan kihívásokkal néz szembe, mint a politikai tér beszűkülése, a demokrácia támogatottságának csökkenése, a növekvő polarizáció, a fiatalok és a marginalizált közösségek közügyektől való távolmaradása és erősödő elszigetelődése, a közösségi média összetett környezete, valamint a polgári és politikai jogok erodálodása.

E kihívások leküzdése érdekében a CEP ROLA https://dexisonline.com/projects/usaid-central-europe-program/ célja, hogy erősítse a független civil szereplők kapacitását az alapvető szabadságjogok védelme érdekében, a nemzeti demokratikus hagyományokkal és az európai értékekkel összhangban.

A CEP ROLA e támogatási program keretében végzett tevékenysége hozzájárulhat a jogállamiság tiszteletben tartásának javításához, a nagyobb átláthatóság előmozdításához, a kiszolgáltatott és marginalizált csoportok nagyobb védelméhez, valamint a nagyvárosi központokon kívüli közösségek emberi jogi problémáinak kezeléséhez. A jogállamiság kérdésekkel kapcsolatos állampolgári nevelés kezdeményezésével bevonhatjuk a fiatalokat, a kreatív művészeteket és más alulról szerveződő csoportokat a jogállamiság kihívásainak – mint például a korrupció, a hatalommal való visszaélés, az állampolgári ellenőrzés és az átláthatóság hiányának – kezelésébe. Az ezen kérdésekkel foglalkozó civil szervezetek bevonásával a CEP ROLA reméli, hogy a jogállamisági kérdésben aktív szereplők közötti kommunikáció és együttműködés is javulni fog.

Célok.
A támogatási program céljai a következők:

  1. a jogállamisággal kapcsolatos ismeretek bővítése, különösen a nagyvárosokon kívüli, hasonló kezdeményezésekbe hagyományosan kevésbé bevont közösségekben;
  2. a civil társadalom ellenőrző és érdekérvényesítő készségeinek fejlesztése az állampolgári ismeretek oktatása, kreatív kommunikáció, a nyilvánosság bevonása és a kormányzat és az ágazatközi partnerek részvételével a jogállamisági kérdésekről folytatott vita révén.

Terület: A javasolt programokat kizárólag Magyarországon lehet megvalósítani.

A CEP ROLA különösen ösztönzi azon tevékenységeket, amelyeket a jelentősebb városokon kívül valósulnak meg hátrányos helyzetű közösségek, fiatalok és/vagy nők bevonásával és kapcsolódnak már meglévő jogállamisági kérdésekkel összefüggő kezdeményezésekhez. A pályázók választhatnak új koncepciót, vagy már létező, sikeresnek bizonyult projekteket bővíthetnek. A nyertes pályázóknak meg kell osztaniuk az értékelési eredményeiket és a legfontosabb tanulságokat, valamint az eredményekről és tevékenységekről rendszeresen tájékoztatniuk kell a szélesebb közösséget a támogatói szerződésben meghatározott beszámolási követelményeknek megfelelően.

Várt eredmények:

A projekteknek a következő eredmények eléréséhez kell hozzájárulniuk:

  • A jogállamiság és a jogállamiság fontosságának jobb megértése az állampolgárok számára.
  • A kreatív szektor fokozott bevonása a jogállamisági kérdésekkel kapcsolatos állampolgári oktatásba.
  • A jogállamisági kérdésekkel foglalkozó szereplők érdekérvényesítő és stratégiai kommunikációs készségeinek fejlesztése.

B.   A támogatás adminisztrációja
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-A/chapter-II/part-200
https://www.ecfr.gov/current/title-2/subtitle-B/chapter-VII/part-700CEP

Támogatással kapcsolatos információk

A.   A finanszírozás becsült szintje és a támogatott projektek száma
A támogatásokat folyamatosan osztjuk ki, ezért a pályázóknak ajánlott időben jelentkezniük, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre. A támogatások mértéke várhatóan 5000 és 25 000 USD között mozog, a megpályázott tevékenységek méretétől és hosszától függően. A CEP ROLA fenntartja a jogot, hogy a beadott pályázatok közül bármelyiket vagy egyiket sem támogassa, és dönthet úgy, hogy a kiválasztott pályázat(ok)at teljes mértékben vagy csak részlegesen finanszírozza.

B.   A díj és a teljesítményidőszak várható kezdőnapja
Az egyes projektek végrehajtási ideje legfeljebb tizenkét (12) hónap lehet. Az időtartamot azonban a tevékenység terjedelme és nagyságrendje határozza meg, és megállapodás tárgyát képezheti. A támogatások folyósítása a támogatási szerződések aláírása után történik.

C.   A támogatás típusa
A CEP ROLA végső döntése a támogatandó projektekről és azok típusáról (előzetes finanszírozás, visszatérítés, vagy bizonyos költségek közvetlen finanszírozása) egy a kérelmező kapacitásának és a projekt kockázatainak a döntés előtti értékelésén alapul. Ha ez az értékelés olyan gyengeségeket vagy hiányosságokat állapít meg, amelyek megkérdőjelezik a pályázónak a támogatás felhasználására való képességét, a CEP-ROLA dönthet úgy, hogy a pályázót kizárja az e finanszírozási lehetőség keretében történő elbírálásból, vagy a pályázó jelenlegi kapacitásainak megfelelőbb támogatási mechanizmust választ.

Támogathatósági információk

A.   Jogosultak köre

A pályázónak Magyarországon hivatalosan bejegyzett helyi szervezetnek kell lennie, és az összes alkalmazandó helyi szabályozásnak megfelelően kell működnie, beleértve, de nem kizárólagosan a vonatkozó helyi törvényeket és adóügyi szabályozást. Az alábbi csoportok/szervezetek pályázhatnak az éves programnyilatkozatban szereplő támogatásra:

  • Helyileg bejegyzett (Magyarország) civil társadalmi szervezetek, beleértve a profitorientált és nonprofit szervezeteket, kutatóintézeteket és közösségi alapon működő szervezeteket.
  • A fővároson kívüli szervezetek, valamint az ifjúsági, női és kreatív művészeti szervezetek jelentkezését előnyben részesítjük

B.   Társfinanszírozás és önrész

Társfinanszírozás és önrész nem szükséges e támogatási lehetőség keretében.  Amennyiben más forrásból társfinanszírozzák a projektet, az ilyen források származhatnak a kedvezményezett korábbi eredményéből, más multilaterális, külföldi és alapítványi adományozóktól, a fogadó kormányoktól, valamint a helyi szervezetektől, közösségektől és magánvállalkozásoktól lehet mozgósítani, amelyek pénzügyileg és természetben hozzájárulnak a tevékenységek végrehajtásához. A külső források és társfinanszírozók bevonását a projekttevékenységek és célok megvalósítására erősen ösztönözzük.

A költségmegosztás a 2 CFR 200.306 és a nem amerikai nem kormányzati szervezetekre vonatkozó szabványos rendelkezések szabályait követi.

Letölthető dokumentum

Civic Education Small Grants

A pályázatok benyújtása

A támogatási kérelem benyújtása 

A pályázóknak legfeljebb 5 (öt) oldalas pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatoknak meg kell felelniük a jelen felhívásban meghatározott, alább ismertetett igényeknek. A CEP ROLA a gyorsabb és hatékonyabb elbírálás érdekében arra ösztönzi a pályázókat, hogy a pályázatokat angol nyelven nyújtsák be, de elfogadja a magyar nyelven írt pályázatokat is.

Pályázati határidők: Nyitva a zárásig. A pályázatok beadása és elbírálása folyamatosan történik