palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Útravaló Ösztöndíj – Út a középiskolába alprogram

Pályázati felhívás a 2022/2023. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogramban való részvételre.

A pályázati kategória kódja: UTR-22-UK

Az Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújt hátrányos helyzetű, cigány/roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon, az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.
A Pályázati felhívás célja a tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, a tanulók felkészítése gimnáziumban, technikumban, vagy szakgimnáziumban való továbbtanulásra.
A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2022/2023. tanévre összesen 1.065.000.000 Ft, azaz egymilliárdhatvanötmillió forint.

A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás intenzitása: 100%.

A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Az „Út a középiskolába” alprogram

  •  a pályázó mentor 11.000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
  • a pályázó tanuló a 2021/2022. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9.000-15.500 Ft/hó

A Támogatás a 2022/2023. tanév I. és II. félév 10 hónapjára (2022. szeptember 1. napjától 2023. június 30. napjáig) (a továbbiakban: „támogatási időszak”) vonatkozik.

A tanulói Pályázat feltétele
Tanulóként (új pályázó vagy továbbfutó pályázó) Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő általános iskolával tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2022/2023. tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe
vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint az általános iskola 7-8. évfolyamában tanul és az előző (2021/2022.) tanév végi tanulmányi átlaga a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva eléri a 3,0-as átlagot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökbefogadás, valamint a gondnokság alá helyezés ténye nem jogosít pályázat benyújtására.

A mentori Pályázat feltétele
Mentorként Pályázatot nyújthat be a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó két (2) félév valamelyikének teljesítését a Pályázatifelhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.

Nem pályázhat mentornak az a személy:

  • aki az Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a tudományhoz” alprogramban mentorként vesz részt, illetve pályázatot nyújt be
  • aki szülője/törvényes képviselője/testvére a mentorálandó tanulónak.

Letölthető dokumentum

ut_a_kozepiskolaba

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI

  • I. A regisztrációk (köznevelési intézményi, FEH admin és mentori regisztráció) benyújtása 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:59 óra között lehetséges.
  • II. A Pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó tanulók részére 2022. augusztus 26. napja és 2022. szeptember 25. 23:59óra között lehetséges