palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatására

Pályázat a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek megvalósítására.


A támogatásra az alábbi hat alprogram keretében lehet pályázni:

 1. Oktatási alprogram
 2. Kulturális alprogram
 3. Egyházi alprogram
 4. Sport alprogram
 5. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
 6. Diaszpóra alprogram

A pályázat keretében támogatható célok

I. Oktatási alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • oktatási tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség oktatási törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • szociális célú tevékenységek támogatása.

II. Kulturális alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program kulturális célú tevékenységeinek támogatása Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség kulturális törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • szociális célú tevékenységek támogatása.

III. Egyházi alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program egyházi célú tevékenységeinek támogatása Egyházak, belső egyházi jogi személyek, valamint az általuk fenntartott intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség egyházi/hitéleti törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • szociális célú tevékenységek támogatása.

IV. Sport alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program sport célú tevékenységeinek támogatása (kivéve verseny- és élsport) Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • a magyar közösség sporttevékenységét szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • szociális célú tevékenységek támogatása.

V. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységeinek támogatása
Az ifjúsági, cserkész, valamint közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösségi törekvéseket szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • szociális célú tevékenységek támogatása.

VI. Diaszpóra alprogram
A támogatás célja: A Gondoskodó Nemzet Program diaszpórában megvalósuló tevékenységeinek támogatása

VI. 1. A diaszpórában működő, hazai joga szerint nyilvántartásba vett civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • szociális célú tevékenységek támogatása.

VI. 2. A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása, ezen belül:

 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása;
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
 • szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
 • oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
 • oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

A pályázat benyújtásának feltételei
Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram.

A VI. pont szerinti alprogram keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, kivéve a cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát fenntartó szervezetek, amelyek szervezetenként maximum három, de intézményenként csak egy pályázatot nyújthatnak be, azzal a feltétellel, hogy a fenntartó szervezet vagy az intézmény létesítő okiratából megállapítható a fenntartásra irányuló jogviszony fennállása, vagy a fenntartó szervezet és az intézmény között együttműködési megállapodás jött létre.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2023. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 32/2023. (04.27.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézményhez kapcsolódó támogatásban részesült. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek az egyes alprogramok keretében benyújthatnak pályázatot.

Az I. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények;
 • magyar nyelvű oktatást végző szervezetek, ezek közül kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum);
 • gyógypedagógiai módszertani intézmény;
 • korai fejlesztő és gondozó központ;
 • logopédiai intézet;
 • konduktív pedagógiai intézmény; továbbá
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási tevékenység.

Az I. alprogram tekintetében az önkormányzatok, valamint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra, valamint a nem alapfeladatuk ellátásával összefüggő költségek támogatására nyújthatnak be pályázatot. Szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

A k II. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosulta köre:

 • kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak, továbbá
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a kulturális tevékenység.

A II. alprogram tekintetében az önkormányzatok, valamint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra, valamint a nem alapfeladatuk ellátásával összefüggő költségek támogatására nyújthatnak be pályázatot.
Szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

A III. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • egyházak, belső egyházi jogi személyek, valamint az általuk fenntartott intézmények.

A III. alprogram tekintetében szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

A IV. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre

 • sporttevékenységet végző intézmények, szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység.

A IV. alprogram tekintetében az önkormányzatok, valamint az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra, valamint a nem alapfeladatuk ellátásával összefüggő költségek támogatására nyújthatnak be pályázatot.
Szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Az V. alprogram tekintetében pályázat benyújtására jogosultak köre:

 • ifjúsági, illetve cserkészszervezetek, amelyek létesítő okirata szerinti tevékenységük alapján a 15–35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel, vagy tevékenységüknek célcsoportját jellemzően a 15–35 életév közötti személyek jelentik;
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a cserkész tevékenység;
 • közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet, valamint mindenszervezet, amely az I–IV. alprogramban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

Az V. alprogram tekintetében szociális célú tevékenységek támogatására csak az ukrajnai székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Pályázók köre

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az I–V. pont szerinti alprogramok keretében pályázatot nyújthat be a 2020. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai,
szerbiai, horvátországi, szlovéniai, illetve ukrajnai1 (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, egyéb nonprofit szervezet, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával;
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

A VI. pont szerinti alprogram keretében pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző, 2020. december 31-e
előtt bejegyzésre került (hazai joga szerint nyilvántartásba vett):

 • civil szervezet (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezetet is), nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb nonprofit szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával;
 • egyházi jogi személy, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

A VI. alprogram tekintetében szociális célú tevékenységek támogatására csak a Kárpátalja megyén kívül működő, ukrajnai székhellyel rendelkező diaszpóra szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

Támogatható kiadások
A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2023. január 1. és 2023. december 31. között — keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2023. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére mellékletében foglaltaknak megfelelően:

 • bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
 • anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
 • fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
 • étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
 • közüzemi díjak;
 • bérleti díjak;
 • karbantartási és javítási szolgáltatások;
 • utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek;
 • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
 • banki költségek;
 • szállásköltség;
 • reprezentációs költségek;
 • média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
 • buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
 • könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
 • szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
 • kéziratkészítés költsége;
 • épület, építmény építése;
 • ingatlan felújítása;
 • új gépjármű beszerzése;
 • használt gépjármű beszerzése;
 • eszközök vásárlása, előállítása;
 • mobiltelefon vásárlása;
 • ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása)

Az Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

 • A teljes támogatási keretösszeg 1.500.000.000,- Ft
 • Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,- Ft – 5.000.000,- Ft
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
 • A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

Letölthető dokumentum

2023_GNP_2_palyazati_kiiras

A pályázatra vonatkozó határidők

Megvalósítási időszak: 2023. január 1. és 2023. december 31. között
A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 5. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).
Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével