palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vásáry Tamás-ösztöndíj – pályázat ifjú zenészek számára

Ösztöndíj az ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzésére, illetve a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek támogatására.

A pályázat célja:
a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,

b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek támogatása.

Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

  1. magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,
  2. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be,
  3. a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,
  4. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
  5. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta, és
  6. a Kormányrendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.
  7. z ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj folyósítása a 2023/2024.
    tanévben.

Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj folyósítása a 2023/2024. tanévben.
Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2023. szeptember 01. – 2024. június 30.).
Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont a) vagy b) pont alapján egy-egy, a 2023/2024. tanévben összesen kettő pályázó részesülhet.

Letölthető dokumentum

Vásáry Tamás-ösztöndíj Pályázati felhívás

Adatlap 2023.04.18.

A pályázat benyújtásának határideje: a meghirdetést követő (2023.04.18. ) harmincadik nap (postai feladás dátuma).
A pályázat benyújtásának helye: Kulturális és Innovációs Minisztérium, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály, 1055 Budapest, Honvéd u. 1315. (levelezési cím).

A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.