palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dózsa Imre-ösztöndíj – táncművészeti hallgatói össztöndíj

Ösztöndíj a felsőoktatási képzésben, táncművész szakon, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzésére.

Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

  1. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be,
  2. a pályázat benyújtásának időpontjában a Magyar Táncművészeti Egyetem táncművész szakjának – a képzés második vagy bármely azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
  3. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
  4. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta, és
  5. a Kormányrendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

Az elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
a pályázaton az vehet részt, aki

  1. az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetem táncművész szakján – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzési szinten – aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja,
  2. a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak a Kormányrendelet szerinti kezeléséhez.

Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2023. szeptember 1. 2024. június 30.).
Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj folyósítása a 2023/2024. tanévben.

Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban a Kormányrendelet 24/L. § (3) bekezdése alapján a 2023/2024. tanévben összesen két pályázó részesülhet.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat – egy példányban, papíralapon, kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon (adatlap) és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be (eredeti példány):

a) a pályázó önéletrajza a pályázó aláírásával ellátva (eredeti példány), melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének, szakmai eredményeinek és terveinek, továbbképzési elképzeléseinek (részképzés, kurzus, workshop stb.), továbbá szociális helyzetének bemutatása,
b) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ugyanerre a célra szóló ösztöndíjban (az adatlapon szerepel),

c) a pályázó oktatójának ajánlása az oktató aláírásával ellátva (eredeti példány).

Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a pályázónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Adatlap

A pályázat benyújtásának határideje: a meghirdetést követő (2023.04.20. )  harmincadik nap (postai feladás dátuma).
A pályázat benyújtásának helye: Kulturális és Innovációs Minisztérium, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály, 1055 Budapest, Honvéd u. 1315. (levelezési cím).

A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő