palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Érték-Benned Ösztöndíj pályázat

érték benned ösztöndíjAz Érték-Benned Alapítvány tanulmányi ösztöndíjat hirdet egyetemi tanulmányaikat 2011/12-es tanévben megkezdő hallgatóknak. Az ösztöndíjra pályázni lehet.

Pályázat leadási határideje: 2011. február 28.

Az Érték-Benned Alapítvány tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2010-ben és 2011-ben érettségiző illetve érettségizett tanulóknak. Az ösztöndíjra a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlappal és a megjelölt mellékletek leadásával lehet pályázni. A tanulóknak már a jelentkezéskor jelezniük kell, hogy sikeres felvétel esetén pályázni kívánnak ösztöndíjunkra, majd a felvételi határozat kézhezvétele után kell a végleges pályázatukat benyújtani.

Kik pályázhatnak?
Akikre az alábbi pontok összessége vonatkozik:

 • Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középiskoláinak 2010-ben és 2011-ben végzett, illetve végzős tanulói.
 • Akik középiskolai tanulmányaik alatt kiemelkedően teljesítettek.
 • Akik kiemelkedő tehetségük ellenére, családjuk hátrányos anyagi helyzete miatt nem engedhetnék meg maguknak, hogy egyetemen tanuljanak tovább.

A program célja:

 1. Hátrányos helyzetből jövő diákokat felemelése.
 2. Olyan, felelős beosztású emberek kinevelése, akik erkölcsileg megbízhatóak, akik ezáltal is társadalmunk értékes részévé válhatnak.

A program leírása:
Ezt az ösztöndíj programot kiemelkedően tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok segítésére, támogatására hozzuk létre, amely a természetbeli juttatásokat és a tanulmányukhoz kapcsolódó költségek megtérítését foglalja magába.

Támogatott szakok:

Kizárólag a Debreceni Egyetemen nappali tagozatos, államilag finanszírozott tanulmányok esetén a következő szakokra:

 • Általános orvos
 • Fogorvos
 • Gyógyszerész
 • Jogász
 • Igazgatásszervező
 • Építészmérnök

A programba tartozó alapellátások:
A program keretében az ösztöndíj mértékét a kuratórium határozza meg, melynek összege szükséglettől függően változik. Átlagosan 30.000 –ft, melyet étkezés, szállás, bérlet, tankönyv-támogatás, ruházkodás, útiköltség támogatására nyújtunk. A támogatások kizárólag utalvány formájában kerülnek kifizetésre. Ezeken túl szakmai előrehaladást segítő programokkal és személyre szabott mentorálással segítjük a pályázat nyerteseit.

A programba tartozó külön ellátások:
Tanulmányi utak. Természetbeni juttatások, mint például: számítógép, szoftver, tanulmányi eszközök.

Jelentkezési feltételek:

 • Életkor legfelső határa: 2011-ben betöltött 20-dik életév.
 • Magyar állampolgárság.
 • Hátrányos helyzet, szociálisan illetve anyagilag.
 • Vállalja, hogy előzetesen és a tanulmányai alatt családlátogatást tehetnek az alapítvány megbízottjai.
 • Alapítványunk és programjaink keresztyén jellegével értsen egyet, tudjon együttműködni.
 • A teljes középiskolai bizonyítvány másolatának benyújtása. Egyéb oklevelek, versenyeredmények, nyelvvizsga bizonyítványok másolatának benyújtása.
 • Tanári ajánlás (osztályfőnök, mentortanár, szaktanár stb.).

Elbírálás:
Az alapítvány megbízottjai személyes családlátogatás és a benyújtott adatok alapján győződnek meg a hátrányos helyzet ténylegességéről és mértékéről.
Nagymértékben befolyásolja a döntést az adott fiatal személyisége, az élethez való erkölcsi és mentális hozzáállása.

Szerződés:
A pályázat elnyerése után tanulmányi szerződést kötünk a nyertessel, mely biztosítja mind a pályázót, mind a pályáztatót a kiírt cél elérése érdekében. Erről bővebben, személyesen a pályázat második körébe bejutott személyek családlátogatása során adunk tájékoztatást.

Kizárási feltételek:
Az alábbi pontok a programból való kizárást vonják maguk után.

 • Alkoholizmus.
 • Drog fogyasztása illetve terjesztése.
 • Pornográfia, prostitúció és erkölcstelen, fajtalan dolgokban való közvetlen illetve közvetett részvétel.
 • A programban résztvevő tanuló ellen meginduló büntető eljárás.

Nem kizárási feltétel:

 • Máshonnan kapott pénzbeli támogatás, tanulmányi ösztöndíj igénybevétele, de köteles felénk jelezni.
 • Külföldi ösztöndíjban való részvétel. (A kinn tartózkodás idejére a juttatások felfüggesztése.)

Letölthető dokumentumok

Értek-benned-pályázati-kiírás

Bővebben: http://ertekbennedosztondij.blogspot.com/