palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EU forrásból újult meg a pilisi Rákóczi úti óvoda

umft pályázatA pilisiek büszkék megújult Rákóczi úti óvodájukra, s már készítik a terveket a további pályázatokra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által a Közép-Magyarország operatív programban (KMOP) a közoktatási intézmények beruházásainak támogatására 2007-ben kiírt 4.6.1-es kódszámú pályázatra neveztek be első óvodaprojektjükkel. Végül 193 millió forint európai uniós és hazai támogatással valósították meg a felújítást. A 214,3 millió forintos beruházás kivitelezése 2008. február 4-én kezdődött és 2008. november végére fejeződött be.

Az eredmény egy európai színvonalú, a növekvő gyermeklétszámhoz igazodó és az integrált nevelés feltételeit meghonosító korszerű óvoda. A pályázatuknál abból indultak ki, hogy sok gyermek számára a társadalomba történő könnyebb beilleszkedést segítő szocializáció az óvodában kezdődik, ezért is fontos, hogy milyen minőségű ellátásban részesülnek ott. „Ez a gyönyörű óvoda kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy kétszáz gyermek kiemelten jó körülmények között fejlődhessen, s készüljön az iskola kihívásaira” – mondta Szabó Márton polgármester.

A fejlesztés révén 506 négyzetméterrel bővült az épület, hét új termet, kiszolgálószobát építettek. A tornaszobát például úgy alakították ki, hogy közösségi rendezvényeknek is helyet tudjon adni. A projekt része volt a régi épület teljes felújítása és korszerűsítése is. A több mint 11 ezres lélekszámú Pilisen 400-420 gyermeket tudnak elhelyezni a települési intézmény három tagóvodájában. A tizennégy csoportban az óvodások mintegy 40 százaléka hátrányos helyzetű. Az óvodafejlesztéssel egyrészt a befogadásukról gondoskodtak a pilisiek, másrészt szegregációmentes nevelést biztosítanak számukra. A felújított épületben speciális foglalkoztató helyiségeket alakítottak ki az átlagostól eltérő nevelési igényű gyerekek nevelésére.

A további tervek között szerepel a két másik, a Kávai és az Attila úti tagóvoda felújítása, valamint távlatilag a kistérségi szintű szerepvállalás az integrált nevelésben. Mindehhez ismét pályázati forrásokat szeretnének nyerni. „A legsürgetőbb a Kávai úti intézmény helyzetének megoldása” – hangsúlyozta a polgármester. A tervek szerint a régi épületet lebontanák, a helyére korszerű óvodát és bölcsődét is építenének. Az együttesen 800-900 millió forintos beruházáshoz már keresik a pályázati lehetőséget.
(VG)