palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Területi Társulások 2012. évi támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 19/2012. (III. 22.) KIM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2012. évi támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések valósulhassanak meg.

Pályázati kiírás megnevezése: ETT-12 

Pályázati kategóriák

  • A. Komponens: Magyarországi székhelyű ETT-k létrehozásával járó eljárási költségek támogatása
  • B. komponens: Működési támogatás

 A pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek adhatnak be pályázatot:

  • a) A Magyarországon nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások (a továbbiakban ETT),
  • b) Az 1082/2006/EK rendelet előírásaival összhangban új csoportosulást kezdeményezők, amelyek a pályázatukhoz be tudják csatolni a 16/2010 (XII.15) KIM rendelet 3. § (1) a, b, c pontja alapján elrendelt, a felettes szerv jóváhagyását bizonyító dokumentumot.
  • c) a külföldi székhelyű ETT magyarországi intézményei.

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 23.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 118 850 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege:

  • „A” komponens esetében alapítási költségre legfeljebb 2.000.000 Ft támogatás igényelhető
  • „B” komponens esetében működési költségre legfeljebb 20.000.000 Ft támogatás igényelhető

Letölthető dokumentumok:

ETT támogatás pályázati felhívás és útmutató (PDF)

Költségvetési segédlet (Word)

Költségvetés indoklása (Excel)

Csekély összegű támogatások (de minimis) nyilatkozat sablon (Word)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 23.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került;

A pályázat kezelője

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
Budapest Múzeum utca 17. 1088
Telefon: (06-1) 301-3200
Fax: (06-1) 301-3220
info@wekerle.gov.hu

Web: http://www.wekerle.gov.hu