palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatására

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Wekerle Sándor Alapkezelő nyílt pályázatot hirdet a felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatására.

 

A pályázat kódja: NTP-FTNYT-12

A pályázat célja

 • Pénzügyi segítséget nyújtani a felsőoktatási intézmények tanterven kívüli, a tehetséges hallgatók tananyagon felüli ismereteinek elsajátítását szolgáló, legalább 5 napos nyári táborainak megszervezéséhez.
 • A hallgatók nyári táborokban folyó kutatásainak támogatása.
 • A nyári táborokban a hallgatók kutatási eredményei egymás számára történő bemutatásának támogatása.
 • A tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásával a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez történő hozzájárulás.
 • A tehetségek számára a szakmai fejlesztés mellett egyéb készségek (szociális, előadói, stb.) elsajátításának támogatása.

A támogatandó tevékenységek köre és kritériumai

 • A pályázatot kizárólag a felsőoktatásban BA, BSc, MA, MSc, osztatlan képzésben résztvevők számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
 • A pályázatot a tehetséggondozó tábor programjára és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet benyújtani.
 • A tematikus nyári tehetséggondozó tábornak legalább 5 naposnak kell lenni.
 • A tehetséggondozó táborban résztvevő tanulók száma minimum 15 fő.
 • A táborban résztvevő állandó nevelők, oktatók száma 15 táborozó főnként maximum 5 fő.
 • A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a tehetséggondozást végző szakember nyilatkozik arról, hogy a tábor lezárása után legalább egy évig kapcsolatot tart a táborban résztvevő hallgatókkal, nyomon követi, szükség esetén segíti munkájukat.
 • A Pályázó vállalja, hogy támogatás elnyerése esetén, a tehetséggondozó táborban résztvevő diákokról – a hatályos jogszabályi keretek között – a Nemzeti Tehetség Program számára, a tehetségek nyomon követésének érdekében a továbbiakban adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás a diákok neveit és e-mail elérhetőségét tartalmazza.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton legalább 500 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke és intenzitása

A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás intenzitása –2012. évi folyósítást alapul véve – 100 %.

Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. június 15. és 2012.szeptember 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma

Jelen Pályázati felhívásra a karokkal nem rendelkező felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézmények karai 2-2 pályázatot nyújthatnak be.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 30

A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot: A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmények, amennyiben karokkal rendelkeznek, úgy karaik (a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával), amelyek az Alapkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Alapkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhíváspdf

Pályázati útmutatópdf

Támogatás tételes indoklása/ütemezés (1.sz.melléklet) pdf

Lehatárolási nyilatkozat (2.sz.melléklet)pdf

Nyilatkozat összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról (3.sz.melléklet)pdf

Közzétételi kérelem érintettség eseténpdf

Pályázói nyilatkozatok (4.számú melléklet) pdf

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2012. május 29. 24.00 óra.

Pályázati díj

A regisztrált Pályázó köteles az Alapkezelőnek befizetni a 8 000 Ft, azaz nyolcezer forint pályázati díjat pályázati kiírásonként, mely tartalmazza a 3 000 Ft EPER használati díjat is.

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247,
e-mail: ntp@ofi.hu
Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ:

Wekerle Sándor Alapkezelő
Telefon: (06-1) 301-3200,
Fax: (06-1) 301-3220,
e-mail: info@wekerle.gov.hu

Forrás: http://www.wekerle.gov.hu