palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Europaicum 2011/2012 vendégoktatói professzori állás pályázat

DAAD ösztöndíjA Saarlandi Tartomány egyetemét Saarbrückenben 1948-ban tudatosan, mint „Európai Egyetemet” alapították. Európa az egyik súlypontja az egyetemnek (számítástechnikai és nano/biotechnológia mellett). Ennek a tényezőnek a jelentőségét növelve az egyetemen vendégoktatói professzori állást hirdettek meg, amelyet minden évben egy európai ország professzora tölthet be. Korábban Finnország, Törökország és Írország professzorai vettek részt a programban. A 2011/2012-es tanévben Magyarország a soros a programban.

A vendégprofesszori állás illetménye a W3 fizetési osztály besorolása szerint. (Bruttó illetmény 4.800,- EUR, nettó illetmény a levonások után 2.800,- és 3.300,- EUR között.)

A tanítási kötelezettség szorgalmi időszakban 8 óra hetente, a tanórák 45 percig tartanak. A tanítási egységek rendszerint két egymást követő tanórából állnak, úgy, hogy hetente négy tanítási egységet kínálnak. A 2011/2012 téli szemeszter 2011.10.17-től 2012.02.10-ig tart, a nyári szemeszter tanítása 2012.04.16-án kezdődik és 2012.07.27-én végződik.

A tanítás nyelveként a német nyelvet előnyben részesítjük. A tanítás angol vagy francia nyelven is megoldható, mindamellett azzal a feltétellel, hogy a hallgatók nyelvismeretét figyelembe kell lenni.

A vendégoktatói program témája nincs meghatározva. Fontos, hogy a kínált tanítási egységek magyar témákról szóljanak, amelyek az európai kontextusban érdeklődést keltenek, vagy egy európai téma magyar perspektívából. Éppolyan fontos, hogy a kinevezett oktató a hazáját, mint európai országot elkötelezetten képviselje, valamint képes legyen a hallgatók lelkesítésére, a hallgatókat Magyarország jobb megismerésére ösztönözze.

Lehetséges speciális területek, amelyet a vendégoktató lefedhet:

 • politikatudomány
 • gazdaságtudomány
 • kultúrantropológia
 • történettudomány (mindenekelőtt új- és legújabb kori történelem)
 • regionális tanulmányok stb.

Az egyetem egy fiatalabb személyre gondolt, aki a 2011/2012-es tanévben egy attraktív programot tud kínálni. További Magyarországgal összefüggő tevékenységek kísérik (magyar kulturális rendezvények stb.) a vendégoktatói állást, valamit elvárás, hogy a vendégoktató ilyen aktualitásokat kezdeményezzen, illetve szervezzen.

A vendégoktatói professzori pályázatnak a következő német vagy angol nyelvű (illetve német/angol nyelv vegyesen) dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. motivációs levél
 2. önéletrajz
 3. egy ajánlólevél
 4. legmagasabb végzettség fénymásolatának a csatolása (habilitáció, PhD)
 5. publikációk listája
 6. oktatott órák listája
 7. Saarbrückenben oktatni kívánt tanítási órák javaslata rövid leírással

A pályázatokat e-mailben és postai úton kell benyújtani.  Pályázati határidő 2011. március 15. (Postai bélyegző dátuma illetve az e-mail elküldési ideje).

Letölthető dokumentum

Pályázati felhívás

A pályázat beadási helye (ajánlott levélként):

DAAD
c/o Deutsche Botschaft Budapest
Német Nagykövetség Budapest
z.Hd. Anita Pöltl
H-1014 Budapest
Úri utca 64-66

Pályázat e-mail címe: rwmslav@mx.uni-saarland.de

A pályázatók előválasztása márciusban történik. Azok a pályázók, akik az előválasztáson túljutottak, magyarországi személyes meghallgatásra kapnak meghívót.

A vendégoktatói programmal kapcsolatos kérdéseikre a következő címen kapnak felvilágosítást: rwmslav@mx.uni-saarland.de

Bővebben

Roland Marti
FR 4.4 Slavistik
Campus C5.2
D – 66123 Saarbrücken
Tel: +49-681/302-3771 (3321)
Fax: +49-681/302-3386
E-Mail: slav@mx.uni-saarland.de
Internet: www.uni-saarland.de/fak4/fr44

Forrás: http://www.daad.info.hu/